KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Jest decyzja środowiskowa na obwodnicę Kołbieli w ciągu DK50

Dodano:
garwolin - Jest decyzja środowiskowa na obwodnicę Kołbieli w ciągu DK50

31 grudnia 2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50.


Obowiązki nałożone na Inwestora
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył szereg obowiązków, które podczas realizacji i eksploatacji inwestycji musi spełnić GDDKiA. Jednym z najważniejszych jest objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia, a także wykonanie analizy porealizacyjnej po roku od oddania trasy do użytku.

Przebieg i parametry techniczne obwodnicy
Planowana trasa będzie przebiegać po nowym śladzie przez tereny powiatu otwockiego (w gminie Kołbiel) oraz powiatu mińskiego (w gminie Mińsk Mazowiecki). Obwodnica o długości ok. 11,3 km będzie posiadała parametry ruchu głównego przyspieszonego (GP). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

W lutym 2017 roku podpisana została umowa z firmą Trakt Sp. z o.o. na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50. Wynikiem analizy wielokryterialnej przeprowadzonej przez projektanta, spośród sześciu analizowanych przebiegów najkorzystniejszym okazał się wariant 1. Dla tego wariantu została wydana decyzja środowiskowa.

REKLAMA:


W ramach przygotowywanej dokumentacji projektant wykona również rozpoznanie geologiczne terenu. Termin umowny mija w czerwcu 2020r.

Kolejny etap przygotowania i realizacji inwestycji
Kolejnym krokiem, po pozyskaniu środków finansowych, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie „projektuj i buduj” wybuduje drogę.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Ile pasów (, #IP dd151b84e5) Odpowiedz

Ile pasów w każdą stronę zakłada ta obwodnica?