Wiadomości z Garwolina

Inwestycje w gminie Sobolew w 2020r.

Dodano:
garwolin - Inwestycje w gminie Sobolew w 2020r.

Według planu do kasy gminy Sobolew wpłynie w tym roku niewiele ponad 43 mln zł. Samorząd wyda prawie 45 mln 270 tys. zł, z czego prawie 6 mln 700 tys. zł na inwestycje. Sprawdź najważniejsze inwestycje w 2020r.Dochody

Budżet Gminy Sobolew po stronie dochodów został zaplanowany na kwotę 43 088 894,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości42 305 197,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 783 697,00 zł.

Największą pozycję w budżecie stanowią dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wynoszą 11 133 403,00 zł , w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a więc wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych stanowią kwotę 6 439 016,00 zł.

Znaczącą kwotę stanowią dochody na realizację zleconych w dziale rodzina –12 953 000,00 zł, z czego kwota9 392 000,00 przeznaczona jest na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 plus.

Subwencja oświatowa zaplanowana została w kwocie 9 159 413,00 zł, a subwencja wyrównawcza i równoważąca w wysokości 3 659 480,00 zł.

Wydatki
Wydatki budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 45 268 894,00 zł; w tym wydatki bieżące 38 581 754,73 zł, a wydatki inwestycyjne w kwocie 6 687 139,27 zł.

Najwyższy udział w budżecie stanowią wydatki na zadania oświatowe, zaplanowane zostały w wysokości 15 211 446,00 zł oraz wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą, głównie funkcjonowanie świetlic szkolnych w kwocie 510 640,00 zł.

Łącznie na zadania oświatowe została zaplanowana kwota w wysokości 15 722 086,00 zł, stanowi to 34,73% zaplanowanych wydatków na 2020 rok

 - Subwencja oświatowa wynosi 9 159 413,00 zł, a dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego to kwota 384 480,00 zł, a więc z budżetu gminy ze środków własnych musimy dołożyć kwotę 6 178 193,00 zł. To zdecydowanie ogranicza nasze wydatki inwestycyjne stwierdza
- wójt gminy Sobolew Maciej Błachnio.

Drugim znaczącym wydatkiem są wydatki na zadania z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny i zostały zaplanowane w wysokości 14 400 171, 00 złPrawie 6 mln 700 tys. zł na inwestycje
Po zaplanowaniu pozostałych zadań bieżących, na zadania inwestycyjne zaplanowana została kwota 6 687 139,27 zł.

Samorząd planuje wykonać 11 odcinków dróg o łącznej długości ponad 5 km. 5 dróg znajduję się w miejscowości Sobolew, a 6 na terenie pozostałych miejscowości.

- Staramy się, w miarę możliwości dbać o każdą miejscowość i sołectwo. Jedną z dróg w miejscowości Przyłęk wykonamy wspólnie z gminą Łaskarzew. Mieszkańcy Leokadii, którzy korzystają z tej drogi (gm. Łasakrzew) oraz wójt Marian Janisiewicz wyszli z taką inicjatywą, za co im dziękuję – mówi Maciej Błachnio.

REKLAMA:


- Dodatkowo wspólnie z powiatem wykonamy remont drogi powiatowej Gończyce - Kownacica. Planowane jest wykonanie około 1km, co łącznie z drogami gminnymi daje nam 6 km. Jeżeli uda się to zrealizować, to będzie to dobry wynik. Mamy również zapis o wykonaniu 3 ulic w centrum Sobolew z Funduszu Dróg Samorządowych, ale w tej kwestii po raz kolejny nie jestem optymistą – dodaje włodarz.

Największym drogowym zadaniem inwestycyjnym, które samorząd zamierza realizować w 2020 roku jest przebudowa ulicy Poprzecznej w Sobolewie. Na to zadanie zaplanowano kwotę 935 640,00 zł, w tym środki własne – 340 293,00 zł, i środki z dotacji 595 347,00 zł. Zadanie to realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, a termin zakończenia planuje się na miesiąc maj b.r.

Znaczącą kwotę wydatków inwestycyjnych 1 971 000,00 zł radni w porozumieniu z wójtem przeznaczyli na budowę kanalizacji na terenie gminy, w tym: kanalizacja na ul. Krótkiej i Piaskowej w Sobolewie- 738 000,00 zł, kanalizacja na ul. Kościuszki w Sobolewie- 738 000,00 zł, kanalizacja w Gończycach (wykonanie projektu)- 160 000,00 zł, kanalizacja na ul. Podługi i ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie (wykonanie projektu) - 15 000,00 zł.

Planowana jest też modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobolewie za 200 000,00 zł i wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sobolewie za 120 000,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne dotyczą przebudowy i modernizacji dróg na terenie gminy. Na ten cel zaplanowano kwotę 2 962 139,27 zł. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pochłonie 590 000,00 zł, a rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 369 000,00 zł.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 458 780,64 zł. W ramach tych środków zaplanowano przebudowę grogi gminnej Grabniak- Godzisz, wykonanie projektu ul. Dębowej i Leszczynowej oraz wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej.

Wydatki bieżące dotyczą głownie remontu dróg, budowy oświetlenia ulicznego oraz wyposażenia świetlic i placów zabaw.

Inwestycje budowlane to przede wszystkim termomodernizacja szkoły w Gończycach oraz Sobolewie. - Odpowiedź na wniosek złożony na szkołę w Gończycach ma być znana lada moment, natomiast wniosek na drugą szkołę będzie składany zaraz po ukazaniu się naboru. Mam nadzieje, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jeśli nie, część prac wykonamy we własnym zakresie – mówi wójt Maciej Błachnio.

W tym roku planowany jest również zakup ciężkiego auta dla OSP Sobolew.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.