Wiadomości z Garwolina

Dziś ruszył nabór do miejskiej rady seniorów

Dodano:
garwolin - Dziś ruszył nabór do miejskiej rady seniorów

Burmistrz miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do miejskiej rady seniorów w Garwolinie na kadencję 2020-2024.

Działając na podstawie § 6 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/103/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie na kadencję 2020-2024.

Kandydatem do miejskiej rady seniorów w Garwolinie może być osoba, która ukończyła 60-ty rok życia i jest mieszkańcem miasta Garwolina.

Prawo zgłoszenia kandydatów na członków rady przysługuje:
    • organizacjom osób starszych oraz podmiotom działającym rzecz osób starszych, które pisemnie desygnują po jednym przedstawicielu do składu Rady zgodnie z ich wewnętrznymi regulacjami,
    • grupie dwudziestu mieszkańców miasta Garwolina, którzy ukończyli 60 lat, choć nie są zrzeszeni w żadnej organizacji, a zgłoszenie zostało poparte ich podpisami.

REKLAMA:


Wzór zgłoszenia kandydata do miejskiej rady seniorów w Garwolinie wraz z niezbędnymi załącznikami pobrać można w sekretariacie Urzędu Miasta Garwolina, ul. Staszica 15 (w godzinach pracy Urzędu) lub ze strony internetowej miasta Garwolina (www.garwolin.pl).

Kandydatów należy zgłaszać w terminie od 10 lutego do 10 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, pokój nr 37 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie ze statutem miejskiej rady seniorów w Garwolinie w skład rady wchodzi do 9 osób. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów przekraczających dopuszczalny skład Rady, o składzie Rady zadecyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez burmistrza.

Wzór zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.