Wiadomości z Garwolina

6 mln 800 tys. zł na inwestycje w gminie Miastków Kościelny

Dodano:
garwolin - 6 mln 800 tys. zł na inwestycje w gminie Miastków Kościelny

W tym roku według planu samorząd gminy Miastków Kościelny wyda ponad 27 mln zł. Na zadania inwestycyjne gmina zaplanowała 6 mln 800 tys. zł. Sprawdź najważniejsze tegoroczne inwestycje.

Do budżetu gminy Miastków Kościelny, według planu wpłynie 23.221.891,77zł (dochody bieżące 22.169.812,35zł, majątkowe 1.052.079,42zł). Samorząd wyda 27.021.891,77zł (bieżące 21.149.439,15zł, majątkowe 5.872.452,62zł).

Do wszystkich ważniejszych zadań narzuconych ustawami i finansowanych przez rząd gmina dopłaca ze środków własnych. Dochody na pomoc społeczną wynoszą 129 583,00, a  wydatki 657 266,00 zł. Tak samo jest w działach: rodzina  (dochody - 7 051 900,00,  wydatki - 7 251 869,00 zł), oświata (dochody -  5 370 479,00 zł,  wydatki - 8.668.573,76 zł) i pomoc społeczna  (dochody - 253 468,00 zł, wydatki - 657 266,00 zł).

REKLAMA:


Inwestycje w 2020r.
Na zadania inwestycyjne zaplanowana została kwota 6 800 000 zł. Do najważniejszych zadań należą budowa sieci kanalizacyjnej w Kujawach i Woli Miastkowskiej – 4 000 000 zł, rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków – 1 200 000 zł i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (urząd gminy i szkoły) 1 000 000 zł.

Część zadań zostało zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu soleckiego. Łącznie na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostanie wydane 352 782,24 zł.

Inwestycje przedstawia poniższa tabela.

Nazwa Sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Brzegi

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzegach

Glinki

Oczyszczenie i pogłębienie sadzawki, zagospodarowanie terenu wokół sadzawki

 

Kruszówka

Remont garażu OSP w Kruszówce

 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

 

Zakup kostki do utwardzenia placu

Kujawy

Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach

 

Zakup kosiarki i kosy spalinowej

 

Remont świetlicy wiejskiej w Kujawach

Miastków Kościelny

Budowa utwardzonego pobocza w kierunku ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym

Oziemkówka

Zakup tłucznia na utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa A. Kosiorka

 

Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oziemkówce

Przykory

Budowa ogrodu zimowego przy świetlicy wiejskiej w Przykorach

Ryczyska

Utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach

Stary Miastków

Budowa utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Oziemkówki

Wola Miastkowska

Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej

Zabruzdy

Zakup altanki i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zabruzdach

 

Remont świetlicy wiejskiej w Zabruzdach

Zabruzdy Kolonia

Wykonanie oświetlenia dróg

Zasiadały

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zasiadałach

Zgórze

Wykonanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy w Zgórzu

 

Wykonanie oświetlenia na Podlasiu i Poprzeczce

Zwola

Remont świetlicy wiejskiej w Zwoli

 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zwoli

Zwola Poduchowna

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.