KurierGarwoliński.pl

bedok styczen 2020

Wiadomości z Garwolina

Garwolin nie znalazł się w programie 100 obwodnic

Dodano:
garwolin - Garwolin nie znalazł się w programie 100 obwodnic

M. in. Siedlce, Łuków, Zwoleń, czy Pułtusk znalazły się w rządowym programie budowy obwodnic. Kilka lat temu GDDKiA rozważała wykonanie obwodnicy Garwolina w ciągu DK76, jednak pomysł upadł tak szybko jak powstał. Kolejna szansa ominęła miasto Garwolin w tym roku. 8 lutego Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło program 100 obwodnic. Na liście nie ma miasta Garwolin.

Garwolin nie znalazł się w programie 100 obwodnic. O planach budowy obwodnicy Garwolina w ciągu DK 76 poinformował kilka lat temu burmistrz Garwolina. Temat jednak ucichł. Dopiero w styczniu udało nam się otrzymać jasną informację od GDDKiA odnośnie planowanej inwestycji. GDDKiA nie prowadzi żadnych działań zmierzających do budowy obwodnicy (więcej TUTAJ). Oznacza to, że będziemy musieli przyzwyczaić się do ciężkiego transportu w ciągu m. in. ul. Staszica, Długiej i Stacyjnej.

Planowane obwodnice w woj. mazowieckim:
Obwodnica Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60
Obwodnica Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79
Obwodnica Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60
Obwodnica Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53
Obwodnica Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61
Obwodnica Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63
Obwodnica Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9
Obwodnica Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63
Obwodnica Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79

Planowane obwodnice w województwie lubelskim:
Obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74
Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74
Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74
Obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82
Obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76
Obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74
Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74

W sejmowej Komisji Infrastruktury pracuje m. in. poseł Grzegorz Woźniak.  O sprawę zapytaliśmy też burmistrz Garwolina. Wypowiedzi posła i burmistrz podamy niebawem.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

REKLAMA:


Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną.

Dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 roku. Będą to m.in. obwodnice Strzelec Krajeńskich (DK 22), Lipska (DK 79), Suchowoli (DK 8), Wąchocka (DK 42), Smolajn (DK 51), Koźmina Wielkopolskiego (DK 15) i Gryfina (DK 31).

Finansowanie programu
Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.
Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Poprawa bezpieczeństwa
Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pomimo sukcesywnej poprawy jakości dróg i działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, Polska zajmuje odległe miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. Do większości wypadków dochodzi na terenie zabudowanym (71,2% ogółu). W wielu wypadkach biorą udział niechronieni uczestnicy ruchu, czyli piesi i rowerzyści.

Na terenie miast  zbiegają się wszystkie rodzaje ruchu: towarowego - samochodów ciężarowych i dostawczych, pasażerskiego - autobusów i samochodów osobowych, transportu miejskiego, rowerowego czy też pieszego. Dlatego tak ważne jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane.

Zwiększenie przepustowości sieci drogowej
Przez tereny zabudowane miejscowości przebiegają drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu, w tym samochodów ciężarowych. Często drogi krajowe przebiegają przez centra miast. Drogi te często stanowią jedyną przeprawę przez rzekę w całej miejscowości czy też okolicy tych miast, co wynika z kształtowania się infrastruktury w czasach historycznych.

W efekcie budowy obejść miejscowości oraz rozdzielenia ruchu nastąpi poprawa sytuacji na istniejącej sieci drogowej oraz w otoczeniu dróg krajowych.  Poprawi się  płynności ruchu, zwiększy przepustowość sieci dróg krajowych, nastąpi redukcja korków i zatłoczenia miast, szczególnie w miejscach newralgicznych (drogi śródmiejskie, główne skrzyżowania, mosty i wiadukty).

Czystsze powietrze, mniejszy hałas
Istotnym efektem budowy obwodnic jest również redukcja zanieczyszczeń w miastach, gdzie na relatywnie niewielkim obszarze, przy  dużym zatłoczeniu, koncentruje się wiele pojazdów emitujących różnego rodzaju zanieczyszczenia. Transport samochodowy jest istotnym źródłem zanieczyszczenia na terenie miast. Ma to znaczący wpływ na zdrowie mieszkańców. Zanieczyszczenia  z transportu drogowego przyczyniają się do skrócenia średniej długości życia, a także chorób, szczególnie związanych z układem oddechowym czy krążenia.

Poprzez budowę obejść miejscowości następuje także redukcja hałasu na ich terenie. Narażenie na hałas może wywołać zaburzenia snu, a w efekcie pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców. Wpływa też w długiej perspektywie na pogorszenie samopoczucia, wzrost ciśnienia krwi, a także choroby układu krążenia.

Wpływ programu na rozwój kraju

Budowa obwodnic miast zapewni efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju, przez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług. Realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją.

Budowa obwodnic poprawi funkcjonowanie miast najbardziej dotkniętych niedogodnościami wynikającymi z ruchu tranzytowego.

Obwodnice w realizacji
Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.

Ponadto budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych (obwodnica Łodzi, Bydgoszczy, Częstochowy czy Rzeszowa).
Zadania te są realizowane niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic.

Obwodnice jako element systemu transportowego kraju
Program obwodnicowy powstał w oparciu o długookresowe krajowe dokumenty strategiczne, takie jak:
    • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
    • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu,
    • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,
    • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
    • Krajowa Polityka Miejska 2023,

oraz dokumenty Unii Europejskiej:
    • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa 2020”,
    • „Biała Księga” Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu,
    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.

Wiećej o programie TUTAJ.

zdjęcie: GSV


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Nicola (, #IP 23a407595d) Odpowiedz

Mnie obwodnica nie jest potrzebna. Wystarczy, że mam 500 plus i darmowy dostęp do TVP Info.

poprawa bezpieczeństwa (, #IP 114b41d36c) Odpowiedz

Ciekawy argument. Cyt: Pomimo sukcesywnej poprawy jakości dróg .......... czyli piesi i rowerzyści. Nie zgadzam się z takim argumentem w całości. Najlepsze drogi i obwodnice nie pomogą, jeżeli nie zmieni się kultura na drogach. A ta jest katastrofalna. Dobrze byłoby popracować nad swiadomością ludzi, tu uczestników ruchu drogowego. Niestety, nawet osoby odpowiedzialne i kształtujące naszą świadomość wewnętrzną i społeczną jeżdzą pod wpływem alkoholu albo... jadą z kimś, kto już jest w stanie nietrzeźwym. Konkludując, proszę zajmijmy się też tym problemem, bo najlepsze drogi nie pomogą!

Obwodnica Garwolina (, #IP 6f7b00225b) Odpowiedz

Garwolin ma już obwodnicę na DK 17 od wielu lat. Za rok do Warszawy będzie się jechać 30-45 min. Wiele miast w Polsce nie ma w ogóle żadnej obwodnicy, a Garwolin chciałby mieć taką na 3/4 a najlepiej taką w koło. Nic w tym dziwnego, przydałaby się, ale inni też chcieliby coś dostać.

Realista (, #IP b2fd853a5c) Odpowiedz

Kurde. Studniówki się skończyły. Może jeszcze ruszy......

Garwolin to dziura (, #IP 2d0883b191) Odpowiedz

Po co obwidnica haha

Hahaha wara od Grzesia (, #IP 4852b5e554) Odpowiedz

Grześ do zdjęć pozować pierwsz, to fakt. Marne szanse na tą obwodnicę, jak Unia nie da to nikt na ten cel nie da (bo na ten nie ma). Oj, żeby nie ta Unia to byśmy chodzili dziurawymi chodnikami i jeździli łatanymi drogami. A polexit się zbliża.

Nie dziwi mnie,no jak pan Woźniak zajmuje się w otoczeniu pań przy przecinaniu wstąg ku chwale oczyszczeniu rowów, a nie tam gdzie jest jego miejsce to jest jak jest. (, #IP ea056a01fc) Odpowiedz

``Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło program 100 obwodnic. Na liście nie ma miasta Garwolin.`` By ruszyła obwodnica od strony Wilchty omijając miasto Garwolin w kierunku Wilgi należy ruszyć kupry pani burmistrz Świeczak jak i pana posła Woźniaka, GDDKiA sama do Garwolina nie przyjedzie. By miasto się rozwijało trzeba go pielęgnować jak miłość i wolność, które nie są dane za nic i na wieki...

Kto jest ojcem tego ,,sukcesu" bo wielu obiecywało (, #IP d81a0a6268) Odpowiedz

Załatwienie konkretnej inwestycji to nie to samo co zorganizowanie wystawy zdjęć samolotu i trzeba coś w partii znaczyć. Kiedy powiat reprezentowała pani poseł Prządka to załatwiła nam obwodnicę chociaż wtedy było to dużo trudniejsze niż obecnie. Strefa aktywności gospodarczej też dalej leży odłogiem i już nawet żadnych obiecanek nie słychać że coś się zmieni. Za to w całym mieście kamieni kupa większych i mniejszych.

Pani (, #IP 34f809b8f5) Odpowiedz

A komu to potrzebne ?

wara od Grzesia (, #IP dc293a9785) Odpowiedz

Grzesia się nie czepiajcie. Grześ był bardzo zajęty pilnowaniem budowy S17, jak sam wielokrotnie powtarzał. Prawdopodobnie gdyby nie Grześ, to jeszcze z fazy projektowej S17 by nie wyszła. Jednak on osobiście i wielokrotnie wbijał szpadel (jest na to dokumentacja fotograficzna), częstokroć zawstydzając tym samym budowlańców, którzy zainspirowani jego bohaterską postawą natentychmiast brali się za robotę w dwójnasób. Zaprawdę powiadam, to nie wina Grzesia, że tej obwodnicy nie będzie. Garwolaki same sobie winne. Być może gdyby burmistrzem wybrali Iwonę Szczerze-Uśmiechniętą budowa tej obwodnicy dobiegałaby już końca.