KurierGarwoliński.pl

bedok styczen 2020

Wiadomości z Garwolina

Program Czyste Powietrze w mieście Garwolin

Dodano:
garwolin - Program Czyste Powietrze w mieście Garwolin

Władze miasta Garwolin przypominają, że trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. To kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą

domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste powietrze” zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł., minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.


Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mają prawnej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok poprzedzający datę złożenia wniosku.Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

REKLAMA:


Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok poprzedzający datę złożenia wniosku.

Zmiana kwoty miesięcznego lub rocznego dochodu w trakcie oceny wniosku albo w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Dotacja w Programie stanowi uzupełnienie korzyści wynikających z ulgi termomodernizacyjnej.
Od dnia 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Wszystkich zainteresowanych urzędnicy zapraszają do punktu konsultacyjnego znajdującego się w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina, I piętro pokój 23, w którym pracownik przedstawi korzyści płynące z wzięcia udziału w projekcie oraz udzieli pomocy przy przygotowaniu wniosku pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie.

Wykaz niezbędnych informacji do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji/pożyczki w ramach programu Czyste Powietrze:
    1. Numery PESEL wszystkich domowników.
    2. Dane do Portalu Beneficjenta (adres e-mail i hasło).
    3. Nr rachunku bankowego.
    4. Nr księgi wieczystej.
    5. Nr działki ewidencyjnej.
    6. Powierzchnia całkowita budynku.
    7. Rok oddania budynku do użytkowania lub rok uzyskania zgody na budowę.
    8. Powierzchnia zaplanowanych do wymiany okien, drzwi (jeśli dotyczy).
    9. Powierzchnia i rodzaj materiału, który będzie zastosowany do docieplenia budynku objętego wnioskiem (jeśli dotyczy).
    10. Szacowany koszt przedsięwzięcia.
    11. Wartość rocznego dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).
    12. PIT za 2018 rok + UPO (jeśli dokument składany był drogą elektroniczną).

Więcej o programie „Czyste powietrze”: https://portal.wfosigw.pl/o-programie.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Smog (, #IP c72dba3c29) Odpowiedz

Niedawno wymieniałem piec na pellet co z tego że dajecie 5 tys zł.jak piec kosztuje 10 tys+ 3 tys.montaż.co z tego że wymieniłem jak sąsiedzi palą byle czym .wystarczy spojrzeć na kominy wieczorem.powinny być kary za palenie byle czym.

Czyste powietrze ? Ok. (, #IP 449063a6be) Odpowiedz

Za dużo biurokracji aby coś otrzymać niby dają ale papierów tyle że gra warta świeczki.ogolna biurokracja.