KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - pierwszy etap przygotowania już za nami

Dodano:
garwolin - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - pierwszy etap przygotowania już za nami

GDDKiA opracowała studium korytarzowe dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Zgodnie z cyklem przygotowania inwestycji drogowej to dopiero początek i do ustalenia ostatecznego przebiegu drogi jeszcze wiele pracy. Przy okazji pojawiają się kolejne informacje o planowanym Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który ma powstać w Polsce.


    • Studium korytarzowe wykonane – I etap GDDKiA skończyła, teraz czeka na finansowanie i rusza do kolejnej fazy przygotowania Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
    • Pierwsze spotkania informacyjne ze społeczeństwem przeprowadzone będą na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ)
    • Na etapie opracowania decyzji środowiskowej będzie konsultowany już docelowy wariant nowej trasy

Na stronie CPK wskazano tylko korytarze wariantów - do wyboru tego ostatecznego jeszcze dużo pracy i czasu
GDDKiA informuje, że warianty drogi wytyczone na mapach opublikowanych w serwisie internetowym spółki CPK (Centralny Port Komunikacyjny), to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po 5 km szerokości, a zatem od pokazanego na mapach przebiegu trzeba po każdej ze stron dodać jeszcze pas ok. 2,5 km. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP.

Koncepcja CPK


GDDKiA przypominama, że obecna faza jest etapem początkowym, a wskazane przebiegi są jedynie wstępnie wytypowanymi korytarzami. Wstępne korytarze logistyczne nie przesądzają w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości. Dopiero po kolejnych pracach analitycznych będzie w stanie dyskutować o konkretnych przebiegach. Co to jest studium korytarzowe i w jakim celu GDDKiA je wykonuje,  tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34797/Inwestycje-planujemy-z-wyprzedzeniem

Krok po kroku GDDKiA będzie realizować, informować i konsultować
Wyznaczony w ramach Studium Korytarzowego korytarz o szerokości ok. 5 km, na kolejnym etapie wstępnych prac przygotowawczych, objęty będzie szczegółowymi analizami w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Jednym z niezbędnych elementów poprzedzających złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest informowanie i konsultowanie ze społeczeństwem wariantów przebiegu tras.

To właśnie na tym etapie GDDKiA zaproponuje kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej drogi i przeprowadzi bezpośrednie spotkania informacyjne, a możliwe przebiegi drogi będą konsultowane również z władzami samorządowymi. Informacje o terminach i miejscach spotkań informacyjnych ze społeczeństwem, na których zostaną przedstawione dokładne mapy z wariantami przebiegu tras, będą ogłaszane m.in. w siedzibach władz samorządowych (gmin), przez które będą przebiegać warianty tras. Zebrane opinie zostaną przeanalizowane przez projektantów.
Termin prowadzenia spotkań informacyjnych uzależniony jest od opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Wybór wykonawcy tego etapu prac przygotowawczych nastąpi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Postępowanie zostanie ogłoszone dopiero po pozyskaniu finansowania omawianej inwestycji.

Dodajmy, że konsultacje społeczne będą prowadzone podczas postępowania prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ), dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla jednego z wybranych wariantów przebiegu drogi. Wariantu wskazanego po spotkaniach informacyjnych ze społeczeństwem, przy udziale władz samorządowych.

REKLAMA:


Nowelizacja rozporządzenia uwzględnia Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej

We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, gdzie dodano m.in. nowy przebieg sieci autostrad i dróg ekspresowych w związku z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym m.in. nowej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - obwodnica ta będzie składać się z drogi ekspresowej S50 na północy i autostrady A50 na południu od Warszawy.

Zgodnie z aktualizacją rozporządzenia powstaną nowe połączenia:
    • A50
A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Mszczonów - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki),
    • S50
A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Sochaczew - Wyszogród - S10 (Naruszewo) - Serock - S8 (Radzymin) - A2 (Mińsk Mazowiecki).

Kalendarium
2020 r. - pozyskanie finansowania na prace przygotowawcze, zatwierdzenie Programu Inwestycji, ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2020-2024 r. - wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej
2023 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wskazanie wariantu do realizacji)
2024-2028 r. - badania archeologiczne
2025 r. - przetarg na projekt i roboty budowlane
2026-2029 r. - projektowanie i roboty budowlane

CPK konsultuje obecnie Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla wszystkich elementów CPK

W przypadku Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej obecnie spółka Skarbu Państwa Centralny Port Komunikacyjny realizuje pierwszy etap prac planistycznych mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju. Dopiero na etapie prac przygotowawczych OAW ustalany będzie dokładny wariant drogi i analizowane będzie, gdzie droga zostanie zbudowana.

Zaprezentowane na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego objęte jest konsultacjami społecznymi jako element Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Konsultacje te prowadzone są od 10 lutego i potrwają do 10 marca 2020 r. (włącznie) i polegają na przekazywaniu uwag do zaprezentowanego dokumentu poprzez formularze zaprezentowane na stronie internetowej.

W ramach konsultacji prowadzonych przez CPK, uwagi zgłoszone w obszarze drogowym będą przez nas analizowane i w miarę możliwości uwzględnione podczas prowadzenia kolejnych prac przygotowawczych dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.