lemar lipiec 2021

Wiadomości z Garwolina

Ucz się w garwolińskim Ekonomiku!

Dodano:
garwolin - Ucz się w garwolińskim Ekonomiku!

Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie zaprasza do nauki w liceum i technikum.


ul. Kościuszki 53, 08-400 Garwolin
25 682 30 71
www.zsgarwolin.pl
sekretariat@zsgarwolin.pl


Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
to szkoła z bogatą historią i tradycją. Powstała w 1961 roku .W skład Zespołu wchodzą II Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 1. Jest
to największa szkoła w Powiecie Garwolińskim ze wspaniałą infrastrukturą i dobrą lokalizacją. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie multimedialne, bogato wyposażona biblioteka, strefa relaksu, trzy sale gimnastyczne, aula, strzelnica, 2 boiska, siłownia zewnętrzna oraz internat.

Zapewniamy bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę oraz udogodnienia dla uczniów niepełnosprawnych. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy opiekę psychologiczno –pedagogiczną. Oferujemy atrakcyjne formy zdobywania wiedzy poprzez udział w programach i projektach unijnych. Zależy nam, aby absolwenci znaleźli zatrudnienie, dlatego profile kształcenia są tworzone zgodnie z oczekiwaniami pracodawców.

W nowoczesnych pracowniach oferujemy wykształcenie ogólne oraz kształcimy specjalistów z wielu branż.

DBAMY O ROZWÓJ

Szkoła rozwija kompetencje uczniów, którzy biorą udział w wyjazdowych programach unijnych Erasmus+ i PO WER w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, na Malcie. Realizowany jest projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Lekcje z ZUS” oraz Akademia Przedsiębiorczości SGGW – program edukacji ekonomicznej. Szkołą patronacką jest Warszawska Szkoła Reklamy. Bierzemy udział w programie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Poznaj uczelnię zostań studentem”.


Współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkołą Rzemiosł Artystycznych Kam Arti , Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetem Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

MAMY SUKCESY
W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych PERSPEKTYWY nasze Technikum dwukrotnie uzyskało Srebrną Tarczę.

Szkoła zdobyła tytuły:
„Mistrz Nowoczesnej Edukacji”,
„Wiarygodna Szkoła”,
„Szkoła interaktywnej matematyki”,
„Tytuł Szkoła z Klasą 2.0.”

W rankingu IT Szkoła NASK 2018/2019 zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu ogólnopolskim, rejonowym i powiatowym. Otrzymują Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Trudno zliczyć wszystkie sukcesy sportowe, faktem jest, że ULKS „Ekonomik” wielokrotnie odebrał nagrodę dla ,
najbardziej usportowionej szkoły.

JESTEŚMY AKTYWNI
Szkoła jest organizatorem uroczystości patriotycznych, akcji charytatywnych, akcji społecznych m.in.: „Szlachetna Paczka”, „Góra grosza”, „Maraton Pisania Listów” Amnesty International. Realizuje ogólnopolskie programy takie jak: „Szkoła z klasą”, „Młodzi w Akcji” i „PoczytajMY”. Organizowane są akcje „Młoda Krew Ratuje Życie!” i „Zostań Dawcą Szpiku Kostnego.”


Nasza szkoła organizuje m.in.: Powiatowy Festiwal Piosenki Eurowizja oraz współorganizuje Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie. Organizowane są również imprezy cykliczne takie jak np. Dzień Tolerancji, Dni Kariery Zawodowej, Dzień Biblioteki. Prężnie działa koło dziennikarskie wydające szkolną gazetkę „Eureka”, koło „Utalentowanych”, zespół muzyczny. Młodzież ma możliwość rozwijania zdolności artystycznych, muzycznych , plastycznych, literackich, sportowych i wielu innych.


REKRUTACJA 2020/2021 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

- KLASA ARTYSTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie

- KLASA BIOLOGICZNOCHEMICZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

- KLASA GEOGRAFICZNOMATEMATYCZNA

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski.

Językiem podstawowym we wszystkich klasach jest język angielski. Do wyboru drugi język: język rosyjski lub język niemiecki.

TECHNIKUM

-TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka
Kwalifikacje:
EKA.04. prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo -płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

-TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka
Kwalifikacje:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowopłacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

-TECHNIK REKLAMY
Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie
Kwalifikacje:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

- TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka
Kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

-TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
Przedmioty rozszerzone: matematyka
Kwalifikacje:
PGF.04. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05 . Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Językiem podstawowym we wszystkich klasach jest język angielski. Do wyboru drugi język: język rosyjski lub język niemiecki.


Artykuł sponsorowany