Wiadomości z Garwolina

MDP z gminy Garwolin otrzymały wsparcie finansowe z WFOŚiGW

Dodano:
garwolin - MDP z gminy Garwolin otrzymały wsparcie finansowe z WFOŚiGW

24 czerwca w budynku Urzędu Gminy Garwolin odbyła się uroczystość przekazania promes z WFOŚiGW na doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Niecieplina i Miętnego. MDP z Woli Rębkowskiej też otrzymała pomoc, ale promesy otrzyma w kolejnej turze.

We wczorajszej uroczystości udział wzięli: wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski,  zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Kamila Mokrzycka, wójt gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk, skarbnik gminy Katarzyna Grzeszczak i pracownik gminy Beata Gromuł.

- Gratuluję młodym druhom pasji i poważnej postawy, tego że wzorujecie się na swoich rodzicach, na swoich sąsiadach – na ochotniczej straży pożarnej. OSP mogą tylko wtedy funkcjonować kiedy jest młody narybek, kiedy są  druhowie młodzi, którzy wstępują w szeregi, którzy są ofiarni… Cieszę się bardzo, że dostrzegane są starania młodych osób, że są dofinansowania na wasze szkolenia, na waszą działalność, dziękuję WFOŚiGW  za wsparcie
– mówiła podczas uroczystości wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.

 – Serdeczne podziękowania, bo to jest zawsze pieniądz, który wspomaga, a szczególnie was jako młodych adeptów pomagania. 3 straże to jest dobry zaczątek panie wójcie. Tak trzymajcie i działajcie
– dodał poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak.

Gratulacje strażakom złozył również wójt gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk. Włodarz podziękował za wparcie WFOŚiGW.

REKLAMA:


7 maja 2020 r. gmina Garwolin złożyła 3 wnioski do WFOŚiGW ramach programu 2020-NZ-1 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” .

Starania o dofinansowanie drużyn podjęły 3 jednostki  strażackie z gminy Garwolin: OSP Miętne, OSP Niecieplin, OSP Wola Rębkowska.
Od 9 lutego 2017r.  przy OSP w Woli Rębkowskiej działa MDP, od 3 lipca 2017 r. przy OSP w Niecieplinie, a od 22 lutego 2020 przy OSP  w Miętnem.

Całkowita wartość zadań realizowanych przez te jednostki to: 62 247,59 zł, z czego to  44 958,10 zł to środki pozyskane z WFOŚiGW.

Celem projektu jest doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Miętne  w ubrania specjalne strażackie, doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Niecieplin w  ubrania strażackie buty i hełmy i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wola Rębkowska  w  wąż tłoczny 42 – 11 szt. wąż tłoczny 52 -11 szt., wąż tłoczny 75 – 11 szt., zasysacz liniowy -1 szt., pompa szlamowa  – 1 szt.

Planowane zakupy zwiększą skuteczność pełnionej służby w szeregach OSP. Zakupiony sprzęt poprawi gotowość operacyjną OSP z terenu Gminy Garwolin.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 22

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

faccebok w godzinach pracy (, #IP ab71692da3) Odpowiedz

To samo dzieje się w Urzędach Gminy. Sprawdz gminę Maciejowice .A radny gminy niech się pochwali co zrobił dla gminy?

Piękny Michał (, #IP c600d0b79f) Odpowiedz

jako urzędnik pytam się jak to możliwe aby podczas godzin pracy w swoich instytucjach radny powiatowy Piękny Michał z Maciejowic pracownik KRUS czy Dostojna Ela z Parysowa działali politycznie w Garwolinie a nie byli obecni w pracy... Skierowałem maile z takowym zapytaniem do prezesa KRUS w Warszawie oraz do kancelarii Premiera aby dopytać czy tym osobom podczas godzin pracy płaci się za robienie polityki i co na to ich przełożeni, a tych przypadków obecności nie w pracy a w robieniu polityki PiS mam udokumentowanych kilkanaście!

XYZ (, #IP a3a63042dc) Odpowiedz

Ładnie, to tak donosić na kogoś. Chynb nie!

kompetencje Szefa Służby Cywilnej (, #IP 8afab99861) Odpowiedz

Czy oni pracują w korpusie służby cywilnej.