KurierGarwoliński.pl

Rozrywka | Kultura Garwolin

Dawne Maciejowice - Nasze Dziedzictwo

Dodano:
garwolin - Dawne Maciejowice - Nasze Dziedzictwo

Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach zaprasza na spotkanie online poświęcone historii i miejscom pamięci na ziemi maciejowickiej.

W ramach wydarzenie GOK zaprezentujemy dawne zdjęcia, mapy, dokumenty związane z historią okolicy.
Wszyscy mieszkańcy mogą drogą online włączyć się w realizację zadania, udostępniając zdjęcia, dokumenty ze zbiorów rodzinnych.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18.00 od prezentacji zbiorów dawnych map, zdjęć i dokumentów związanych z historią gminy Maciejowice i najbliższych okolic. Prezentacja zostanie przedstawiona przez członków Stowarzyszenia Rozwoju Powiśla.

Następnie o godz. 19.00 prelekcję "Bitwa pod Maciejowicami- miejsca pamięci" wygłosi Tomasz Frączek. Prelekcja odbędzie się w formie prezentacji online, w której przedstawione będą najważniejsze miejsca pamięci związane z historią gminy Maciejowice oraz najbliższą okolicą w tym mogiły żołnierzy, które są nieco zapomniane.

REKLAMA:


O godz. 20.00 rozpocznie się prelekcja, również w formie prezentacji online, przygotowana przez Adriana Pogorzelskiego pt. "Maciejowicka tożsamość- postacie". Dotyczyć ona będzie najważniejszych postaci związanych z gminą Maciejowice i najbliższą okolicą. Nie zabraknie na pewno opowieści o rodzinie Zamoyskich, Jana Pawła II i ks. Grzegorzu Piramowiczu.

Zapraszamy mieszkańców gminy Maciejowice do aktywnego włączenia się w organizację wydarzenia poprzez udostępnianie starych zdjęć, map, dokumentów, które zapewne Państwo posiadacie w zbiorach rodzinnych. Można wysyłać je poprzez wiadomość w Messengerze lub e-mail: gok-maciejowice.pl. Zachęcamy również do zadawania pytań podczas prezentacji.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.