KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Strażacy z Nowego Żabieńca otrzymali torbę R1

Dodano:
garwolin - Strażacy z Nowego Żabieńca otrzymali torbę R1

7 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Wildze, odbyło się uroczyste wręczenie strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Żabieńca torby R1 wyposażonej w zestaw ratowniczy do udzielania pomocy przedlekarskiej.


Przekazania zestawu, dokonali obecni na uroczystości dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Joanna Bala, wicedyrektor OR KRUS w Warszawie Michał Jaworski, starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki, senator RP Maria Koc,wójt gminy Wilga Bogumiła Głaszczka oraz przewodnicząca rady gminy w Wildze Agnieszka Nagadowska i kierownik Wydziału OAG OR KRUS w Warszawie Karol Brojek .

Wyposażenie torby pozwoli jednostce udzielać skutecznej pomocy przedmedycznej,  niejednokrotnie decydującej o zdrowiu i życiu ludzkim. Ochotnicy Straży Pożarnej mający możliwość przybycia na miejsce wypadku, mogą stać się jedyną szansą na udzielenie pierwszej pomocy, jeszcze przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego.
Z uwagi na tereny rolnicze i coraz większą mechanizację rolnictwa, zestaw ma służyć również rolnikom-ofiarom wypadków przy pracy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W celu zmniejszenia skutków wypadków w gospodarstwach rolnych Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23 grudnia 1999 roku podpisali porozumienie o współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego w rejonach wiejskich, poprzez szkolenie ratowników - strażaków OSP i wyposażeniu ich w zestawy ratownicze. Od tego czasu Kasa sukcesywnie przekazuje jednostkom OSP, których strażacy posiadają przeszkolenie w zakresie ratownictwa przedmedycznego, zestawy ratownicze wykonane według wytycznych KG PSP, wyposażone na bazie standardu R1 do ratownictwa przedlekarskiego.

REKLAMA:


Zestawy składają się z podstawowych elementów niezbędnych do ratowania życia, tj.: z różnych materiałów opatrunkowych, latarki, szyny do unieruchomienia złamań, przyrządu do płukania gałki ocznej, koca termoizolacyjnego, rurek ustno-gardłowych, worka samorozprężalnego, różnego rodzaju filtrów, kołnierzy ortopedycznych szyjnych różnej wielkości, noża do cięcia pasów bezpieczeństwa ze zbijakiem do szyb, a także instrukcji obsługi w języku polskim.

Sprzęt ten jest również wykorzystywany do prezentacji i pokazów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie szkolenia z KRUS na terenach wiejskich oraz zabezpieczenia pod względem medycznym imprez masowych organizowanych na terenie wiosek, gmin, powiatu czy województwa.

Jednostki OSP zobowiązane są do regularnego informowania KRUS o wykorzystaniu otrzymanego sprzętu w akcjach ratowniczych, w tym pomocy udzielanej rolnikom – ofiarom wypadków przy pracy rolniczej. Szybkie udzielenie odpowiedniej i profesjonalnej pomocy decyduje niejednokrotnie o życiu i daje szanse na zmniejszenie skutków zdarzenia wypadkowego oraz skrócenie czasu leczenia poszkodowanych.

Druhowie OSP swoją wiedzę i doświadczenie przekazują też rolnikom, sołtysom, młodzieży wiejskiej oraz dzieciom podczas działań prewencyjnych realizowanych przez jednostki terenowe KRUS uczestnicząc w szkoleniach i prelekcjach z zakresu wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym i pokazach: udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, gaszenia pożarów, stosowania ochron osobistych i odzieży roboczej. Wizytują gospodarstwa rolne pod względem występujących zagrożeń włączając się w prace komisji konkursowych. Z wieloletniej obserwacji wynika, że wzajemne wspieranie się KRUS i OSP pomaga i służy rolnikom, a także przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków i łagodzenia ich skutków.

O/R KRUS w Warszawie przekazał w 2019r 24 zestawów ratowniczych na teren Mazowsza.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 8

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

(, #IP 0af64df797) Odpowiedz

Ale nowe wcielenie pani wice jest suuuuper!!! Jak ja uwielbiam czerwony i blond w zestawie to się w głowie nie mieści! No normalnie cuuuuudo!!!!

Okulary potrzebne. (, #IP a222644bbd) Odpowiedz

Pani Joanna nie jest żadną wice. Okulary sobie kup lub czytaj artykuł.

Skandal (, #IP e029c67916) Odpowiedz

No to już osiągnęli dno. Jaja po prostu jaja sobie robią? Do roboty się weźcie. Za co wam płacimy?

Marley (, #IP aa75fe3765) Odpowiedz

ja pierdziu... jedna torba, a pasożytów na uroczystości przekazania siedmioro. I dnióweczka wpadła, kawka wypita (żeby jedna), gadu dadu, płazu płazu i dzień zleciał...

Torba (, #IP a5da50afb9) Odpowiedz

Rzeczywiście mogli jeszcze dorzucić choinkę zapachową do samochodu, było by poważniej.

Relista (, #IP 11a9f938b5) Odpowiedz

Bo to nie jest zwykła torba. To jest torba z kiełbasą wyborczą. Zrobili to z taką pompą że chyba wyemitują transmisje na TVPtyś.

Marley (, #IP 18af893a42) Odpowiedz

Wiesz co robi ta torba? Ona odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest torba na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy torbą? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie - mówimy - to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo i nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest torba społeczna, w oparciu o sześć instytucji...