KurierGarwoliński.pl

Bnp Paribas lipiec 2020

Wiadomości z Garwolina

8 mln złotych na szkołę w Gocławiu i na oczyszczalnię ścieków w Maciejowicach

Dodano:
garwolin - 8 mln złotych na szkołę w Gocławiu i na oczyszczalnię ścieków w Maciejowicach

Dzięki dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego zostanie rozbudowana Szkoła Podstawowa w Gocławiu. Samorząd wsparł też budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach.


W ramach rozbudowy szkoły podstawowej w Gocławiu powstanie dodatkowe skrzydło z salami dydaktycznymi, pomieszczeniami dla administracji szkoły i nauczycieli, szatniami, sanitariatami i windą dla niepełnosprawnych. Dzięki rozbudowie powierzchnia użytkowa wzrośnie praktycznie dwukrotnie z 1018,7 m² do 2022,1 m². Gocław to trzecie co do wielkości sołectwo w Mieście i Gminie Pilawa, miejscowość o dużym potencjale rozwojowym. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu uczęszczają również dzieci z przyległych sołectw Żelazna oraz Kalonka. Obecnie placówka boryka się z niedostatkiem sal lekcyjnych. Prace budowlane rozpoczęły się w 2019 r. Powstały już fundamenty pod budowę I kondygnacji budynku. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 r.

Koszt inwestycji: 6 890 862,59 zł

Dofinansowanie z budżetu Mazowsza: 4 000 000,00 zł

REKLAMA:


Drugi projekt dofinansowany z budżetu województwa dotyczy rozbudowy dotychczasowego obiektu i utworzenia oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, pracującej w oparciu o technologię niskoobciążonego, tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu) metodą biologiczną. Inwestycja zapewni właściwy stopień oczyszczania ścieków dowożonych i dopływających systemem zbiorczym oraz umożliwi gminie odbiór ścieków z terenu całej gminy, w tym również od osób prawnych.

Koszt inwestycji: 6 918 195,63 zł

Dofinansowanie z budżetu Mazowsza: 4 000 000,00 zł

Inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

słoma w szpilkach (, #IP 30928d1a6f) Odpowiedz

3Ca prze na wybudowanie nowego obiektu UG.

Po co było 20 lat temu stawiać "bubel" (, #IP 0efeef69ec) Odpowiedz

Dofinansowanie czy zapomoga na wyrównanie szans.Niech sobie nie przypisują jako sukces

Etat na/za dofinansowanie (, #IP 3be2d47154) Odpowiedz

Dla Maciejowic zapomoga w kwocie 4 mln.to full. bazując na statystykach to umierająca gmina... teraz zaczną budować budynek urzędu gminy jako jedynego najwierniejszego pracodawcy w tejże gminie.