Wiadomości z Garwolina

Rada miasta udzieliła burmistrz Garwolina wotum zaufania i absolutorium

Dodano:
garwolin - Rada miasta udzieliła burmistrz Garwolina wotum zaufania i absolutorium

Rada miasta Garwolina podczas sesji w dniu 28 lipca br. udzieliła burmistrzowi Garwolina Marzenie Świeczak jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium za rok 2019.

Przed podjęciem uchwał burmistrz omówiła „Raport o stanie miasta Garwolina za rok 2019”, który zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Burmistrz miasta co roku przedstawia radzie miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i stanowi kompendium wiedzy o działalności samorządu za ubiegły rok.

REKLAMA:


Marzena Świeczak podkreśliła, że 2019 rok był dobrym rokiem dla miasta Garwolina.
- Udało nam się zrealizować zarówno dochody jak i wydatki budżetowe prawie w 100%. Tak samo, jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje miejskie: ok. 5 km nowych dróg i chodników pojawiło się w mieście, zmodernizowano wiele dróg w ramach remontów. Udało się pozyskać ponad 4 ml środków zewnętrznych – to jest dwa razy więcej niż w 2018 roku. Co ważne inwestycje zrealizowaliśmy na 210 % planu, jednocześnie udało się obniżyć deficyt budżetowy – mówiła włodarz.

- W tym miejscu chciałam podziękować wszystkim współpracownikom, pracownikom Urzędu, pracownikom jednostek podległych. Miasto ma bardzo duże wsparcie w postaci przychylnych Ambasadorów w Urzędzie Marszałkowskim – panią marszałek Janinę Ewę Orzełowską, panią marszałek Elżbietę Lanc i pana Marszałka Adama Struzika. Dzięki ich pomocy mogliśmy zrealizować wiele działań inwestycyjnych, a także wesprzeć organizację wydarzeń kulturalnych w mieście. Dziękuję też za wsparcie i pomoc pani Senator Marii Koc i panu Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi – podsumowała burmistrz miasta.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 3

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.