Ciekawe tematy z Garwolina

Nie użyjesz piły spalinowej i kosiarki, nie rozpalisz kominka

Dodano:
garwolin - Nie użyjesz piły spalinowej i kosiarki, nie rozpalisz kominka

Zakaz używania pił i kosiarek, zakaz palenia grilli i używania dmuchaw do liści – takie obostrzenia wejdą na skutek uchwały przegłosowanej jednogłośnie przez radnych sejmiku województwa mazowieckiego (KO, PiS, PSL) w dniu 8 września. Za złamanie tych zakazów osoby fizyczne zapłacą kary nawet do 5 tys. zł, a samorządy do 500 tys. zł. Od kiedy i w jakich sytuacjach takie zakazy będą obowiązywać?


Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych, który jest jego integralna częścią

Sejmik Województwa Mazowieckiego podczas sesji 8 września 2020 r. jednomyślnie przyjął uchwałę nr 115/20 w sprawie nowego programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego. Uchwała została opublikowana 15 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejdzie w życie, po upływie 14 dni od opublikowania, tj. 30 września 2020 r.. Z jej treścią można się zapoznać na stronie: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/ .

Integralną częścią przyjętego programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych. Jako element podjętej uchwały, on również wchodzi w życie 30 września 2020 r.. Plan ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza, a tym samym narażenia ludzi na szkodliwe skutki zdrowotne oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń.

Różnica pomiędzy programem i planem polega na tym, że program ochrony powietrza zawiera działania długoterminowe, realizowane do 2026 r., które przyniosą trwałe efekty w perspektywie wieloletniej. Natomiast plan działań krótkoterminowych określa działania realizowane tylko podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Takie powiadomienie trwa zwykle od jednego do kilku dni. Czas trwania powiadomienia określany jest każdorazowo w zależności od wielkości stężeń pyłu w powietrzu, które w dużej mierze zależą od wielkości emisji z domów mieszkalnych, ale również od warunków meteorologicznych. Czas trwania zakazu i obszar, na którym zakaz będzie obowiązywał, każdorazowo będzie podawany w powiadomieniu. Doświadczenie pokazuje, że ryzyko wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza występuje głównie zimą, w okresie grzewczym. Np. w 2020 r. ogłoszone zostało powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10, od godz. 9.00 dnia 18 marca 2020 r. do godz. 24.00 - 18 marca 2020 r. i objęło obszar dzielnic Warszawy: Wawra, Wesołej, Targówka, Rembertowa, Białołęki, Pragi Południe, Pragi Północ, a także obszar powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego i garwolińskiego.

Kto będzie informował o przekroczeniu norm jakości powietrza?
Powiadomienia o ryzyku przekroczenia ogłaszane będą na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządów powiatowych i gminnych, za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (aplikacja RSO), na paskach informacyjnych telewizji regionalnych lub w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (SMS – alert RCB). Plan działań krótkoterminowych oprócz szeregu działań określa także podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Działania krótkoterminowe dzielą się na: informacyjne, operacyjne, ograniczające emisję i ochronne.

W przypadku wystąpienia powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (stężenie uśrednione dla 24 godzin: 150 µg/m3), a także poziomu alarmowego dla dwutlenku azotu (stężenie uśrednione dla 1 godziny: 400 µg/m3), plan działań krótkoterminowych zaleca wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską/gminną. Wdrożenie ww. odstępstw leży w kompetencjach podmiotu odpowiedzialnego za komunikację miejską/gminną. Podmiot ten określi również czas obowiązywania bezpłatnych przejazdów. Aby było możliwe wprowadzenie takich odstępstw niezbędne jest przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy odpowiedniej uchwały.

REKLAMA:


Plan działań krótkoterminowych wprowadza zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych). Zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy instalacja stanowi jedyne źródło ogrzewania lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna na skutek awarii. Zakaz ten obowiązuje w przypadku wystąpienia powiadomienia o ryzyku przekroczenia określonych poziomów*.

Zakaz obowiązywał będzie na obszarze wskazanym w powiadomieniu przez okres określony w powiadomieniu. Zaznaczyć należy, że zakaz korzystania z kominków nie oznacza całorocznego wyłączenia ich z eksploatacji.


Plan działań krótkoterminowych wprowadza zakaz rozpalania grilli i ognisk w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (stężenie uśrednione dla 24 godzin: 100 µg/m3) lub poziomu alarmowego (stężenie uśrednione dla 24 godzin 150 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10.  na obszarze województwa określonym w powiadomieniu.

Plan działań krótkoterminowych wprowadza zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego (kosiarek, pił, itp.) w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (stężenie uśrednione dla 24 godzin 150 µg/m3). Obowiązywał będzie na obszarze wskazanym w powiadomieniu przez okres określony w powiadomieniu.

Zakaz używania dmuchaw wskazany został w programie ochrony powietrza jako jedno z działań naprawczych. Oznacza to, że od momentu wejścia w życie programu (30 września 2020 r.) do końca 2026 r. zakazu powinni przestrzegać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa. Aby podkreślić wagę problemu emisji wtórnej powstającej w wyniku użytkowania dmuchaw do liści, w planie działań krótkoterminowych jako jedno z działań obowiązujących podczas trwania powiadomień dla pyłu zawieszonego PM 10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu również wskazano zakaz użytkowania dmuchaw.

Wysokie kary dla gmin i osób fizycznych!
Jak informuje portal money.pl: ''Celem wprowadzenia programu jest ograniczenie pyłu PM10 o 44 proc., PM2,5 o 57 proc., benzo(a)pirenu aż o 69 proc., a ditlenku azotu o 27 proc.
Gminy, które nie będą się stosować do zasad POP, mogą zostać ukarane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska karami w wysokości od 50 tys. do 500 tys. zł. A użytkownicy instalacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów.''

Powyższe obostrzenia mogą być kontrolowane przez odpowiednie organy. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Skoro to domowe źródła ciepła są jednym z największych problemów (problem występuje głównie w sezonie grzewczym), to rozwiązanie wydaje się dosyć proste. Rząd powinien dołożyć wszelkich starań by obniżyć opłaty, podatki i akcyzy na gazy takie jak np. propan. Ludzie sami przejdą na takie źródła ogrzewania domów, bo będą tańsze i wygodniejsze w obsłudze.

O programie można przeczytać na stronach na stronach:
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,8255,nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety.html

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety


*
1)     dla pyłu zawieszonego PM10:

a)     dopuszczalnego (stężenie uśrednione dla 24 godzin: 50 µg/m3, dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami: 35, a także stężenie uśrednione dla roku: 40 µg/m3),

b)     informowania (stężenie uśrednione dla 24 godzin: 100 µg/m3) ,

c)     alarmowego(stężenie uśrednione dla 24 godzin: 150 µg/m3),

2)     dla pyłu zawieszonego PM2,5:

a)     dopuszczalnego (stężenie uśrednione dla roku: 20 µg/m3),

3)     dla benzo(a)pirenu:

b)     docelowego (stężenie uśrednione dla roku: 1 ng/m3).


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Z artykułu tak wynika, że na Wszystkich Świętych 01-11-2020 nie będzie można zapalić świeczki na grobach swoich bliskich zmarłych 😡😠 (, #IP 3195e7b9b0) Odpowiedz

Czyżby chodziło o mandaty i różne inne kary nakładane świadomie celem ściągania pieniędzy, bo brakuje w budżecie? Taki jest owoc, jak jednym rodzinom się rozdaje dla przykładu 500+ na jedno dziecko, a drugich się karze, by ratować budżet, który wynosi na 2020 rok już na minusie - 87 miliardów PLN! Z artykułu tak wynika, że na Wszystkich Świętych 01-11-2020 nie będzie można zapalić świeczki na grobach swoich bliskich zmarłych 😡😠

Eco (, #IP e53a3d0ec3) Odpowiedz

Porąbało ich do reszty? Trzeba zmienić władze skoro wymyślają takie absurdalne ustawy...Głupota ludzka nie zna granic.a co z koszeniem np.rowów przy drogach wszystko zarosnie.a co z drwalami w lesie moja twoja? Obłęd jak tacy ludzie doszli do władzy w główkach im się po przewracało od dobrobytu...

Gosc (, #IP 0e6b0f8054) Odpowiedz

Zakazy są po to aby je łamać.

Gosc (, #IP 0e6b0f8054) Odpowiedz

To jest paranoja.Trawniki zarosną chyba ze kupisz kosę.wracamy do średniowiecza. Politycy niech zaczną od siebie a nie od przeciętnego zjadacza chleba.jak sąsiad pali w piecu oponami to jest dobrze nikt tego nie sprawdzi chociaż mają drony.ale pewnie nie umieją ich obsługiwać. ŚREDNIOWIECZE...

Człowiek w procesie oddychania wydziela niestety znaczne ilości dwutlenku węgla. (, #IP ab67957808) Odpowiedz

W momentach podwyższonego stężenia toksyn w powietrzu oddychanie powinno być również limitowane. Np co drugi oddech.

śmieci (, #IP f9d3bd4294) Odpowiedz

za palenie śmieci powinny być wysokie kary ale za koszenie trawnika zimą to faktycznie nie ma o czy mówić....

https://wiatrodyskretni.pl (, #IP 58f273f9da) Odpowiedz

Garwolin średniowieczny ale przynajmniej wesoło. Chodzą słuchy że jakiś bedok wreszcie wynajdzie koło. Który by niebył ale do tego piwa się nie umywa. https://ocen-piwo.pl/the-order-of-yoni-bottled-lust-paulina-2018-s1-n10509

ekoidiotyzm (, #IP d81a0a6268) Odpowiedz

Czy można będzie sobie jeszcze na powietrzu bąka puścić czy konieczne będą do tej czynności jakieś filtry lub katalizator? Urzędasy zapewne i w tym temacie wkrótce coś wymyślą.

paranoja (, #IP e0420c5ad6) Odpowiedz

Zgadzam się z przedmówcą

Paranoja (, #IP 2938ca4817) Odpowiedz

Proponuje przesiąść się wszystkim urzędnikom na rowery pod karą administracyjną.

Prawda jest taka, że podobno KORONAWIRUS rzuca się jednym na (, #IP 5abeb0e4a3) Odpowiedz

płuca, a innym na głowę....................... Ochrona środowiska jest ważna, ale może trzeba zacząć od OGRANICZANIA ZBĘDNEJ PRODUKCJI ŚMIECI np: piwo Perła - butelka szklana bezzwrotna; pasta do zębów zapakowana w kartonik; KSIĄZKI DO SZKOŁY - ZMIANA treści na 2 stronach i zmiana okładki itp

szkło (, #IP d0c31fbe70) Odpowiedz

akurat to ze piwo Perła jest w butelce bezzwrotnej, jest najmniejszym z tych problemów, gdyż szkło jest najlepiej recyklingowanym materiałem ( wydaje mi się ze nawet 100%)wystarczy jak ktoś potrafi trafić do śmietnika.A co do śmieci, to zgadzam się z Panem/Panią, powinniśmy ograniczać właśnie takie, chore , produkty typu pasta do zębów zapakowana w kartonik ani to wygodne, ani potrzebne.

(, #IP 0cf54ac97f) Odpowiedz

Ciekawe czym leśnicy będą wycinać lasy? Ręcznie piłą moja twoja? Życzę powodzenia.