Wiadomości z Garwolina

Powiat garwoliński wyda w tym roku 142 mln zł

Dodano:
garwolin - Powiat garwoliński wyda w tym roku 142 mln zł

Powiat garwoliński wyda w tym roku 142 mln zł. Podobnie jak w roku 2020, na inwestycje samorząd przeznaczy blisko 13 ml zł, z czego aż ponad 5 ml zł na drogi. Sprawdź najważniejsze inwestycje w 2021r.


Dochody powiatu
Na dochody powiatu składają się głównie wpływy z subwencji w kwocie ponad 84 ml, część oświatowa przeszło 68 ml ze wzrostem wobec roku 2020 zaledwie o 2,10%. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych czyli z PIT-ów mieszkańców powiatu. Dochody z pit-u planowany jest na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a ta jest wyłącznie szacunkowa. Można powiedzieć, że udziały pozostały na poziomie roku 2020 i wynoszą ponad 25 ml,  jest to wzrost na poziomie 0,04 % .

Władze powiatu bardzo optymistycznie podchodzą do kwestii sprzedaży działek w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, samorząd przewiduje, że uzyska dochody ze sprzedaży działek wydzielonych na terenie GSAG w wysokości 7.360.000,00 oraz rata ze sprzedaży współwłasności nieruchomości przy ul. Staszica w Garwolinie w wysokości 410.000 zł. Łączne dochody ze sprzedaży majątku 7.770.000,00 zł. W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów, dochody  majątkowe wynoszą 10.901.095,59 zł (7,69 %), natomiast dochody bieżące 130.789.159,48 zł (92,31%).

REKLAMA:


Najważniejsze inwestycje w 2021r.
Radni we współpracy ze skarbnik i  Zarządem Powiatu zaplanowali w budżecie środki na niezbędne dokumentacje projektowe w obiektach oświatowych, m.in. na:  „Modernizację systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnem” -170 tys., „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie”-150 tys., i „Budowę nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie” - 200 tys..

Podobnie jak w roku 2020 na  inwestycje powiat przeznaczy blisko 13 ml zł, z czego aż ponad 5 ml zł na drogi. Najważniejsze tegoroczne inwestycje to:
- rozpoczęcie „Budowy mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” - na  I etap planowane jest 525 tys. zł.;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe” - blisko 600 tys. zł;
-„Przebudow drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805” - zaplanowaną na kwotę  1 ml.930 tyś zł;
-„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w (Gminie Garwolin)”-  708 tys.;
-„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodne-Prawda w m. Kruszówka i Zabruzdy (Gmina Miastków Kościelny)”- 650 tys.;
-„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół- Przyłęk-Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)”-240tys.,
-„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Żelechów (Gmina Żelechów)”-100 tys.

W zakresie wydatków bieżących  na remonty dróg zaplanowano kwotę  -  700.000,00 zł, z tego :
„Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów - Puznówka - Jaźwiny - do drogi nr 805” ,”Remont drogi powiatowej Nr 1334W Miastków Kościelny-Jagodne-Prawda w m. Miastków Kościelny  (Gmina Miastków Kościelny)”;”Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów-Huta Żelechowska-Bród (Gmina Żelechów)-etap II” ;”Remont drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska.

Przewidywany koszt budowy nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie to 5 ml zł (etap I w 2021 roku)” - 2 mln zł.
Ponad 3 ml zł, zapisano w budżecie na rozwój bazy sportowej, w tym zadanie pod nazwą „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem” za 2ml 300 tys. „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętnem” pochłonie 560 tys. Projekt budowy hali sportowej w Żelechowie to koszt 150 tys.
W ramach poprawy stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Garwolinie planowane jest w tym miejscu również wybudowanie boiska do koszykówki - 72 tys. zł.

źródło: SP, opr. AS


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

odśnieżanie i gołoledź (, #IP 5b9fc0a988) Odpowiedz

Może by tak Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie przypomniał sobie, że ma drogi powiatowe takie jak, Sobolew - Gończyce i Przyłęk - Wola Korycka. Nawet ostre zakręty we wsi Kownacica nie posypane, ludzie kręcą tam piruety na drodze jak na łyżwach na lodzie. W tym roku jeszcze nikt tam nic nie sypał

mieszkaniec (, #IP 74a841e2b5) Odpowiedz

racja, to skrzyzowanie jest fatalne!!

Tirowiec (, #IP b7e88fc645) Odpowiedz

Może wybudują rondo lub światła koło stacji shell ? Trzeba coś zrobić z tym skrzyżowaniem bo ciężko tam włączyć się do ruchu.