Wiadomości z Garwolina

Widmo podwyżek opłat za śmieci w gminie Pilawa

Dodano:
garwolin - Widmo podwyżek opłat za śmieci w gminie Pilawa

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie przystąpili do kontroli sposobu segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców. W ramach przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości głównie w pojemnikach na odpady zmieszane, które zawierały frakcje odpadów podlegających segregacji oraz nieprawidłowości związane z wystawianiem worków brązowych - bioodpadów przez osoby, które zadeklarowały kompostowanie tych odpadów.

zdjęcie poglądowe

Właściciele nieruchomości, którzy oświadczyli w złożonej deklaracji z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, nie powinni wystawiać tych odpadów w workach brązowych w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powyższego działania, właściciel nieruchomości otrzyma upomnienie, a przy kolejnym naruszeniu zostanie nałożona w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z tyt. kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono brak kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa

Nie segregowali odpadów

Kontrola wykazała, że w pojemnikach na odpady zmieszane znajdowały się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.
Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa!

REKLAMA:


W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad segregacji na danej nieruchomości nałożona zostanie na właściciela nieruchomości podwyższona opłata wynikająca z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach jak za odpady zmieszane w wysokości 48 zł.

Głównym celem kontroli jest zdyscyplinowanie mieszkańców i przypomnienie, że segregacja odpadów nie jest przywilejem, tylko ustawowym obowiązkiem. Koszty systemu gospodarki odpadami stale rosną. Utylizacja odpadów poszczególnych frakcji i zagospodarowanie 1 tony np. odpadów zmieszanych kosztuje 1296 złotych, cena utylizacji gruzu wynosi 1404 zł za tonę, przetworzenie papieru 1188 zł, a zużyty sprzęt elektroniczny – 1404 zł.

Znaczny wzrost ilości odpadów
Z raportu odbioru odpadów komunalnych przedstawionego przez firmę Ekolider wynika, że w styczniu 2021r. na terenie Miasta i Gminy Pilawa wytworzono 217,68 ton odpadów, a w styczniu 2020r. wytworzono 145.029 ton odpadów. Oznacza to, że mieszkańcy wytworzyli o 72,65 tony więcej odpadów niż w roku ubiegłym, a to niestety przekłada się na koszty ponoszone przez gminę, bowiem za miesiąc styczeń 2021r. Samorząd  zapłacili o 100 tysięcy więcej niż zakładał.

W sytuacji w której wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów, będzie konieczność podniesienia stawki opłat za odpady komunalne w drugiej połowie bieżącego roku.

Żeby uniknąć podwyżek mieszkańcy muszą lepiej segregować śmieci.

pilawa.com.pl, opr. AS

Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Belmondziak (, #IP 58ba089460) Odpowiedz

Najlepiej wystawiać właściwie oddawać puste worki. Te co dostaliśmy. Kiedyś to bylo wystawiam place Nie wystawiam nie płacę. Ale np w gminie Garwolin weź i utrzymaj tylu pracowników Gminy i to w czasie pandemii.W czasie pandemii powinni zmienić zasady na te Stare.Kiedy wystawie to zapłacę. Powołać się na ciężką sytuacje materialną mieszkańców danych gmin. I miast.

Segregacja (, #IP dccfba6441) Odpowiedz

Nie raz i nie dwa ładowali wszystkie śmieci do jednej śmieciarki. Ale idą po taniości bo po co firma ma generować koszta i wysyłać dodatkowe śmieciarki jak można do jednego wrzucić i po sprawie. A na placu wszystko wysypać i koparka na sortownik i po zabiegu a Ukraince przebiorą wszystko ręcznie.

w gminie Pilawa jest ok. 11 000 osób, odebrano śmieci w styczniu o wadze (, #IP 5abeb0e4a3) Odpowiedz

217680 kg, czyli każdy mieszkaniec wyprodukował około 20 kg śmieci w styczniu..............czyli 1.5 kg dziennie.............

(, #IP bab5dbc769) Odpowiedz

Wychodzi 0,64 kg na mieszkańca

(, #IP f2ff1fc66e) Odpowiedz

Jestem przekonany o tym że ile taka firma zarząda tyle gmina zapłaci a potem będzie ściągać od mieszkańców. Nie ważne czy firma mówi prawdę z tą segregacją, i tak będzie podnosić ceny bo każdy z mieszkańców ma dochód i trzeba to wykorzystać. Jeśli wszystkie gminy wokoło postawią się że jest za drogo to pewnie firmy inaczej by do tego podeszły bo biznes trzeba utrzymać. Ale nie dojdzie do tego...

Naucz się liczyć (, #IP bab5dbc769) Odpowiedz

Naucz się liczyć, wychodzi dziennie 0,64 kg

masz rację;) (, #IP 5abeb0e4a3) Odpowiedz

Mieszkaniec (, #IP ef942dd112) Odpowiedz

Moi drodzy państwo,ja nie wytwarzam śmieci wytwarzają śmierci firmy. Proszę wypowiadać się precyzyjnie

Gość (, #IP a4723228f4) Odpowiedz

Skoro kontrolujecie śmietniki mieszkańców to radzę skontrolować odbiorcę odpadów bo my segregujemy a śmieci lądują w jednej zbiorowej śmieciarce. To pytam po co jest segregacja ???

uczciwosc przedsiebiorcy z ....powiatu? (, #IP 943ca7e684) Odpowiedz

w przetargu mogą wprowadzić zapis. Odbiór śmieci z zapisem wideo i wagą....

segregacja (, #IP dc7567fdc3) Odpowiedz

Sam osobiście widziałem jak firma zabierająca odpady(nazwy nie podam ale każdy się domyśla)na terenie Pilawy sama wrzuca różne odpady do śmieciarki nie zwracając na ich rodzaj !!!!

(, #IP 46bd96564b) Odpowiedz

Proszę zauważyć, że często śmieciarki są dwukomorowe

zastanawia mnie, jak gmina sprawdza, czy firma EKOLIDER napisała (, #IP 5abeb0e4a3) Odpowiedz

prawdę w raporcie?

100/100 (, #IP fbcd358748) Odpowiedz