Wiadomości z Garwolina

Realizują projekt za prawie 120 tys. zł

Dodano:
garwolin - Realizują projekt za prawie 120 tys. zł

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie w ramach realizacji programu unijnego otrzymał sprzęt kuchenny, dzięki któremu młodzież będzie mogła podnosić swoje kompetencje, ale najważniejszą częścią projektu są praktyki, staże i szkolenia. Wartość zadania to 120 tys zł.

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie uczestniczy w realizacji projektu Nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 119 999 576,40 PLN
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 95 999 661,12 PLN

Wartość dofinansowania w ramach projektu dla szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński to 3.849.755,22 zł.

REKLAMA:


Cel projektu

Projekt zakłada wsparcie dla szkolnictwa zawodowego na terenie województwa mazowieckiego. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb i uwarunkowań lokalnej i regionalnej gospodarki. Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców. Projekt zakłada m. in.: praktyki lub staże zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów, doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów (w tym udział w targach edukacyjno – zawodowych)., wdrożenie innowacji pedagogicznych z zakresu kształcenia zawodowego, wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej, wyposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

W ramach wyposażenia Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS nr 2 jako narzędzia wspierającego proces innowacji szkoła otrzymała m.in.
Thermomix – 6 szt., planetarny robot kuchenny – 2 szt., blender z akcesoriami – 4 szt., maszynkę do lodów 2l, wyciskarkę wolnoobrotową – 3 szt., mieszadło magnetyczne
z funkcją podgrzewania, wagę laboratoryjną 3kg dokładność 0,01 g – 2 szt., butlę – dewar 20 litrowa oraz butlę i lewar - ciekły azot, temperówkę do czekolady, formy silikonowe oraz przybory do wypieków cukierniczych


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.