Wiadomości z Garwolina

Zgubiła kartę. Ktoś użył jej do zakupów

Dodano:
garwolin - Zgubiła kartę. Ktoś użył jej do zakupów

W minionym tygodniu 18-latka z powiatu garwolińskiego zgubiła telefon Iphone6 i swój swój dowód osobisty, kartę bankomatową i pieniądze w kwocie kilkudziesięciu złotych. Jak wynikało ze zgłoszenia młodej kobiety, nieustalony dotąd sprawca tego samego dnia przywłaszczył sobie zagubione przedmioty i zapłacił kartą należącą do pokrzywdzonej ponad 30 złotych za zakupy.

W minionym tygodniu do Posterunku Policji w Łaskarzewie zgłosiła się 18-letnia mieszkanka powiatu garwolińskiego, która zawiadomiła, że zagubiła telefon marki Iphone 6 oraz swój dowód osobisty, kartę bankomatową i pieniądze w kwocie kilkudziesięciu złotych. Jak wynikało ze zgłoszenia młodej kobiety, nieustalony dotąd sprawca tego samego dnia przywłaszczył sobie zagubione przedmioty i zapłacił kartą należącą do pokrzywdzonej ponad 30 złotych za zakupy. Policjanci ustalają, kto posłużył się kartą pokrzywdzonej.

Policja przypomina że w takich sytuacjach niezwykle istotne jest szybkie działanie, które pozwoli na ochronę naszych danych. Gdy zastrzegamy zagubiony dowód osobisty, wyłączamy go z obiegu, chroniąc się przed wyłudzeniem. Dzięki temu nieuczciwy znalazca nie zaciągnie kredytu, posługując się zastrzeżonym dowodem. Podobnie powinniśmy postąpić z zagubioną kartą płatniczą. Jej zastrzeżenie spowoduje brak możliwości wykonania nią transakcji przez nieupoważnione do tego osoby.

Zgubione dokumenty można zastrzegać w bankach (nie trzeba nawet mieć konta bankowego):
    • Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
    • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
    • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

REKLAMA:


Pamiętaj, by za każdym razem:
Powiadomić oddział banku, w którym posiadamy rachunek lub, którego jesteśmy  stałym klientem. Jeśli nie mamy konta bankowego, należy iść do banku, który przyjmuje zastrzeżenia. W banku należy złożyć wniosek o zastrzeżenie dokumentu - dyspozycja jest potrzebna, aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumentów Zastrzeżonych. Dzięki temu informacja ta zostanie przekazana do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z tego Systemu. Postępujemy tak zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży.
W przypadku utraty dokumentu w wyniku kradzieży należy zawiadomić o tym policję. Nie odkładaj tego na później, bo czas działa na twoją niekorzyść. Każda jednostka organizacyjna Policji ma obowiązek przyjąć zgłoszenie. W przypadkach, gdy istnieje pewność, że doszło do kradzieży dokumentów, najlepiej udać się do najbliższego komisariatu Policji, właściwego terytorialnie ze względu na miejsce kradzieży lub właściwego ze względu na miejsce, w którym zorientowaliśmy się, że dokumenty zostały utracone. Zgodnie z przepisami, osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy (wójt, burmistrz). Organ gminy wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. W razie odnalezienia dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony, należy również niezwłocznie o tym fakcie powiadomić organ gminy, w którym złożono wniosek o wydanie nowego dowodu. W przypadku, gdy został już wydany nowy dowód, a zaginiony lub utracony odnajdzie się, należy jak najszybciej zwrócić ten, który został znaleziony, zachowując nowy.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.