Garwolin Sport

Tak może wyglądać hala sportowa w Łaskarzewie

Dodano:
garwolin - Tak może wyglądać hala sportowa w Łaskarzewie

Miasto Łaskarzew otrzymało wsparcie wysokości 4 mln zł na budowę hali sportowej. Dostępna jest już koncepcja budowy hali.


Planowana inwestycja przewiduje budowę hali sportowo – widowiskowej. Sugerowana lokalizacja hali wynika z założenia, że obiekt ten służyć ma także uczniom Zespołu Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów. Komunikacja między szkołą a salą zapewniona będzie dzięki nadwieszonemu nad istniejącym dojazdem łącznikowi. Przewiduje się, że będzie on prowadził z istniejącej klatki schodowej szkoły. Podczas opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej, możliwe będzie zaproponowanie innej lokalizacji, jeśli będzie to wynikało analiz projektowych.

Wymiar boiska w hali oraz planowana wysokość pozwala na prowadzenie rozgrywek piłki ręcznej,
futsalu, koszykówki i piłki siatkowej. Nad szatniami przewidziana będzie widownia na ok. 250 osób na stałych trybunach, z możliwością zwiększenia liczby widzów dzięki trybunom teleskopowym na poziomie parkietu. Hala swoim dłuższym bokiem zlokalizowana będzie wzdłuż ul. Przedszkolnej. Projekt zakłada przebudowę ulicy, zgodnie z wymaganiami jakie spełniać powinna droga pożarowa. W północnej części przewidziany jest plac manewrowy dla wozów straży pożarnej o wymiarach 20 x 20 m.

Na granicy między strefą szkoły a strefą hali, budynek wsunięty będzie w istniejącą skarpę. Różnica terenu
między występującymi tu tarasami pokonana będzie projektowaną pochylnią dla osób poruszających się za
pomocą wózków inwalidzkich.
Projekt zakłada uporządkowanie zieleni z tyłu budynku oraz poprawę stanu technicznego dojazdu i powierzchni utwardzonych zaplecza. Ze względu na konieczność połączenia komunikacyjnego szkoły z halą sportową planowana jest przebudowa szkoły i wybudowanie łącznika np. w konstrukcji stalowej. Łącznik prowadzić będzie do części hali, gdzie zlokalizowana będzie klatka schodowa.

W części znajdującej się między istniejącym boiskiem piłkarskim a głównym wejściem do hali sportowej
zlokalizowany będzie szeroki plac wejściowy z elementami małej architektury. Na pasie zieleni przylegającym do placu możliwe będzie zlokalizowanie rezerwy terenu dla ogólnodostępnej siłowni terenowej. Przewiduje się zapewnienie miejsc parkingowych dla samochodów, w ogólnej licznie ok. 70mp.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji górniczej.

Hala ma wymiary 64 na 35 m. W części widowiskowo – sportowej będzie budynkiem parterowym, w części zapleczowej – dwukondygnacyjnym, a w miejscu łącznika z istniejącą szkołą trzykondygnacyjnym.

Obiekt ma być przeznaczony dla uczniów i mieszkańców miasta. Pomieszczenie sali sportowej będzie posiadać przestrzeń wolną o wymiarach 44 na 24m i wysokości wewnątrz pomieszczenia minimum 7,5m.  Obiekt będzie posiadał siłownie, salę gimnastyczną i oczywiście łazienki.

Przewidywany zakres prac budowalnych:
· Rozbiórka istniejących budynków i elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją.
· Przebudowa sieci zasilających budynek szkoły.
· Budowa hali sportowej z boiskiem o powierzchni 20x40m z dodatkowym pasem bezpieczeństwa
szerokości minimum 2m. Pojemność całkowita trybun do 350 osób. (w tym ok. 100szt. krzesełek w
formie trybuny teleskopowej, rozkładanej).
· Budowa drogi pożarowej prowadzonej wzdłuż ul. Przedszkolnej, zakończonej placem manewrowym o
wymiarach 20x20m, zlokalizowanym przy ul. Alejowej. Zaproponowane rozwiązanie należy
zweryfikować na etapie sporządzania właściwej dokumentacji projektowej.
· Budowa części hali oraz połączenia hali ze szkołą za pomocą łącznika między szkołą a przewyższeniem
hali, z możliwością przejazdu pod łącznikiem, wraz z dodatkowymi salami treningowymi - etap II.
· Budowa dojazdów i parkingów zlokalizowanych przy hali oraz między halą a boiskiem, z wjazdem od ul.
Przedszkolnej.
· Budowa nowego ogrodzenia przy hali sportowej (z pominięciem istniejącego ogrodzenia wzdłuż ul.
Alejowej).
· Budowa oświetlenia terenu zewnętrznego.
· Budowa instalacji obniżających zużycie energii tj. panele fotowoltaiczne na dachu, pompy ciepła (w tym
gazowe absorpcyjne pompy ciepła).
· Urządzenie terenów zielonych i roboty wykończeniowe w otoczeniu hali.


Autorzy opracowania :
E-DOMY.PL Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Powsińska 75 lok. 82
02-903 Warszawa
arch. Marcin Domitrz
arch. Mariusz Cendecki
nr upr. bud. 6/R-31/ŁOIA/03
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów, MA -1714
opr. AS

REKLAMA:

Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.