KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Podpisanie umowy na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Piastów i Nowy Goniwilk

Dodano:
garwolin - Podpisanie umowy na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Piastów i Nowy Goniwilk

9 czerwca 2021 r. w Siedlcach przedstawiciele gminy Żelechów: burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz oraz zastępca skarbnika gminy Renata Rosłaniec podpisali z przedstawicielem samorządu Mazowsza - Ewą Janiną Orzełowską, członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach Piastów i Nowy Goniwilk. Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Żelechów poprzez zapewnienie dostaw wody.


Na powyższe zadanie gmina Żelechów otrzymała wsparcie środków unijnych z PROW 2014 – 20 na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii” w wysokości 1,5 mln zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2 364 501,02 zł.

REKLAMA:


Inwestycja obejmuje przeprowadzenie dwóch zadań: przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wodociągu grupowego PIASTÓW z wykonaniem odwiertu nowej studni głębinowej nr 3, renowacji studni głębinowych dla gminy Żelechów z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wodociągu grupowego NOWY GONIWILK obsługującej gminę Żelechów. W ramach inwestycji powstanie nowe ujęcie wody, przebudowie zostaną poddane dwa istniejące ujęcia wody a także zostaną zmodernizowane dwie stacje uzdatniania wody.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 12

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.