lemar lipiec 2021

Ciekawe tematy z Garwolina

Działania ekologiczne, OSP, droga gminna i sołectwa ze wsparciem Mazowsza

Dodano:
garwolin - Działania ekologiczne, OSP, droga gminna i sołectwa ze wsparciem Mazowsza

Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów w Łaskarzewie, średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Żelechów, a także przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wróble-Wargocin czy budowa placu zabaw w miejscowości Ruda– to kolejne działania w powiecie garwolińskim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi ponad 3 mln zł.Wsparcie dla sołectw


W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 49 inicjatyw sołeckich z powiatu garwolińskiego Dofinansowanie – w sumie prawie 490 tys. zł – pomoże m.in. w budowie oświetlenia i wiat przystankowych czy zagospodarowania placu zabaw. Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego  na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw uruchomiliśmy właśnie z myślą o nich. Chcemy wspierać mieszkańców i pomagać im w realizacji ich pomysłów. To oni wiedzą najlepiej, czego potrzebują w swoich miejscowościach. Dla jednych ważny będzie nowy plac zabaw, dla innych dodatkowe zajęcia dla dzieci czy wymiana oświetlenia ulic. I choć granty nie są wysokie, często są jedyną szansą na realizację inwestycji.

W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

Lista dofinansowanych projektów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw


Gmina

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

Borowie

Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w Łętowie

10 000,00 zł

Borowie

Ułożenie kostki brukowej przed strażnicą OSP w Nowej Brzózie

10 000,00 zł

Borowie

Zakup wyposażenia siłowni plenerowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli

9 000,00 zł

Borowie

Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wilchcie

10 000,00 zł

Borowie

Ułożenie kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starej Brzuzie

10 000,00 zł

Garwolin

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Górki

10 000,00 zł

Garwolin

Remont kapliczki w sołectwie Miętne

10 000,00 zł

Garwolin

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Sławiny

10 000,00 zł

Garwolin

Zakup sprzętu do organizacji wydarzeń kulturalnych i spotkań dla lokalnej społeczności w sołectwie Stary Puznów

10 000,00 zł

Garwolin

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Władysławów

10 000,00 zł

Górzno

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Mierżączka

10 000,00 zł

Górzno

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Piaski

10 000,00 zł

Górzno

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Potaszniki

10 000,00 zł

Górzno

Zakup wyposażenia budynku Świetlicy Wiejskiej w Samorządkach

10 000,00 zł

Łaskarzew

Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Budach Krępskich

10 000,00 zł

Łaskarzew

Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipniki

10 000,00 zł

Łaskarzew

Zakup samochodu strażackiego bojowego średniego dla OSP Melanów

10 000,00 zł

Łaskarzew

Renowacja ogrodzenia wokół pomnika pamięci pomordowanych mieszkańców wsi Wanaty

10 000,00 zł

Łaskarzew

Zakup materiałów i wyposażenia do wykonania zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej

10 000,00 zł

Maciejowice

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uchacze - etap II

10 000,00 zł

Maciejowice

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kochów

10 000,00 zł

Maciejowice

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewóz

10 000,00 zł

Maciejowice

Wymiana wiat przystankowych w miejscowości Tyrzyn

10 000,00 zł

Maciejowice

Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Bączki

10 000,00 zł

Maciejowice

Wymiana wiat przystankowych w miejscowości Samogoszcz

10 000,00 zł

Maciejowice

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszew

10 000,00 zł

Maciejowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Oblin-Grądki

10 000,00 zł

Maciejowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Malamówka

10 000,00 zł

Miastków Kościelny

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej - I etap

10 000,00 zł

Miastków Kościelny

Wykonanie instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Ryczyskach

10 000,00 zł

Parysów

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec

10 000,00 zł

Sobolew

Zakup urządzeń do wyposażenia siłowni wewnętrznej w sołectwie Godzisz

10 000,00 zł

Sobolew

Zakup urządzeń na plac zabaw w Sokole

10 000,00 zł

Sobolew

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze w Sołectwie Sobolew II

10 000,00 zł

Sobolew

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze

10 000,00 zł

Trojanów

Budowa placu zabaw w miejscowości Podebłocie

10 000,00 zł

Trojanów

Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda

9 963,00 zł

Trojanów

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Więcków

10 000,00 zł

Trojanów

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej

10 000,00 zł

Trojanów

Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Żabianka

10 000,00 zł

Wilga

Modernizacja oświetlenia ulicznego - Tarnów

10 000,00 zł

Wilga

Budowa linii oświetlenia ulicznego - Goźlin Górny

10 000,00 zł

Wilga

Modernizacja oświetlenia ulicznego - Holendry

10 000,00 zł

Wilga

Budowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Nieciecz

10 000,00 zł

Wilga

Modernizacja pętli autobusowej - Stary Żabieniec

10 000,00 zł

Żelechów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotłówka

10 000,00 zł

Żelechów

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie

10 000,00 zł

Żelechów

Modernizacja remizy OSP w Woli Żelechowskiej

10 000,00 zł

Żelechów

Modernizacja budynku OSP we Władysławowie I

10 000,00 zł

488 963 zł

 

 Gminy z powiatu garwolińskiego w walce o czyste powietrze
W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w powiecie garwolińskim dofinansowanie otrzyma 9 projektów. Do samorządów trafi w sumie blisko 300 tys. zł z budżetu Mazowsza.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (MlWOPiM MAZOWSZE 2021) to autorski program wsparcia samorządu województwa skierowany do gmin. Jego głównym zadaniem jest lepsza jakość powietrza i mikroklimatu na Mazowszu oraz zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w regionie. W tym roku wsparcie Mazowsza pomoże w realizacji 184 projektów przygotowanych przez 172 mazowieckie gminy. Łącznie wartość dofinansowania samorządu Mazowsza do wszystkich projektów to blisko 11 mln zł.

Lista dofinansowanych projektów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

Sobolew UG

Zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służących retencjonowaniu wody deszczowej w Gminie Sobolew

10 000,00 zł

Trojanów UG

Nasadzenia zieleni w obrębie kompleksu sportowego w Trojanowie

11 254,00 zł

Garwolin UM

Kontrola palenisk w urządzeniach grzewczych na terenie Miasta Garwolina.

42 706,00 zł

Łaskarzew UM

Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów w Łaskarzewie

66 341,00 zł

Wilga UG

Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Wilga

32 500,00 zł

Łaskarzew UG

Stworzenie infrastruktury sprzyjającej działaniom z zakresu ochrony środowiska wśród najmłodszych mieszkańców gminy Łaskarzew poprzez budowę ogrodu kieszeniowego przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Starym Helenowie

20 000,00 zł

Pilawa UMiG

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Pilawa

53 312,00 zł

Maciejowice UG

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Maciejowice

9 100,00 zł

Żelechów UM

Zakup mobilnego systemu pomiarowego do badania zanieczyszczenia powietrza wraz z dronem na terenie Gminy Żelechów

48 675,00 zł38 inwestycji – modernizacja remiz oraz nowe samochody dla strażaków
Tylko w ubiegłym roku ochotnicze straże pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Odpowiedzią na potrzeby druhów są programy pomocowe samorządu Mazowsza. W sumie to jednostek z powiatu garwolińskiego na remonty strażnic, a także zakup samochodów i odzieży ochronnej trafi ponad 1 mln zł.

REKLAMA:


O tym, jak ważna jest to pomoc przekonuje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych to już stała pozycja w naszym budżecie. Warto jednak zauważyć, że pomagamy nie tylko w zakupie samochodów czy specjalistycznego sprzętu. Chcemy też stworzyć druhom ochotnikom dobre warunki pracy, dlatego też gros środków przeznaczamy również na remonty strażnic. Mamy bowiem świadomość, że choć wiele jednostek ma swoje siedziby, to warunki w nich panujące pozostawiają często wiele do życzenia.

Lista dofinansowanych projektów – wsparcie dla OSP

Gmina/
Miasto

Nazwa OSP

przedmiot dofinansowania

kwota dotacji

Gmina Borowie

Chromin

remont strażnicy

25 000,00 zł

Gmina Borowie

Chromin

zakup nożyc hydraulicznych wraz z osprzętem

20 000,00 zł

Gmina Garwolin

Rębków

remont strażnicy

25 000,00 zł

Miasto Garwolin

Garwolin

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

Gmina Garwolin

Ruda Talubska

zakup przewodów hydraulicznych, cylindra rozpierającego, nożyc hydraulicznych

17 700,00 zł

Gmina Garwolin

Sulbiny

zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

15 000,00 zł

Gmina Górzno

Górzno

remont strażnicy

25 000,00 zł

Gmina Górzno

Unin

zakup motopompy pływającej, motopompy szlamowej, wentylatora oddymiającego, lancy gaśniczej, smoka pływającego, kombinezonu na osy i szerszenie, rękawic ochronnych na szerszenie, rozdzielacza kulowego, 2 szt. węży tłoczonych W-110, drabiny słupkowej

19 997,00 zł

Miasto Łaskarzew

Łaskarzew

zakup 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 500,00 zł

Gmina Łaskarzew

Wola Łaskarzewska

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

Gmina Maciejowice

Podwierzbie

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

Gmina Maciejowice

Podwierzbie

odzież ochrony indywidualnej strażaka

27 000,00 zł

Gmina Maciejowice

Podłęż

odzież ochrony indywidualnej strażaka

27 000,00 zł

Gmina Maciejowice

Maciejowice

remont strażnicy

60 000,00 zł

Gmina Miastków

Kruszówka

modernizacja strażnicy

19 450,00 zł

Gmina Miastków

Zasiadały

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

Gmina Parysów

Stodzew

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

Gmina Parysów

Stodzew

zakup 11 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 965,00 zł

Gmina Parysów

Wola Starogrodzka

zakup zestawu ratownictwa medycznego R-1 z deską ortopedyczną i opatrunkami, 2 szt. radiotelefonów cyfrowych z ładowarką

4 662,00 zł

Miasto i Gmina Pilawa

Puznówka

remont strażnicy

25 000,00 zł

Miasto i Gmina Pilawa

Pilawa

zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, pompy pływającej, prądownicy, torby PSP R1

19 437,00 zł

Miasto i Gmina Pilawa

Goclaw

sprzęt specjalistyczny

60 000,00 zl

Miasto i Gmina Pilawa

Gocław

zakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 008,00 zł

Gmina Sobolew

Sobolew

zakup lancy gaśniczej do ataku z wymiennymi głowicami, radiotelefonu bez ładowarki, mikrofonogłośnika do radiotelefonu, 2 szt. lizaka drogowego podświetlanego, motopompy pływającej, teleskopowego bosaka dielektrycznego, 2 szt. tłumic gumowych z drążkiem teleskopowym, smoka prostego do pompy szlamowej, 6 szt. pachołków drogowych, 3 szt. latarek kątowych, zestawu podkładów i klinów do stabilizacji, noszy płachtowych - brezentowych z uchwytami, 3 szt. kominiarek strażackich

8 236,00 zł

Gmina Sobolew

Gończyce

zakup przyłbicy głównej pozłacanej, miernika detektora wielogazowego, kamery termowizyjnej, walizki transportowej do kamery termowizyjnej oraz samochodowego uchwytu do mocowania kamery termowizyjnej

8 842,00 zł

Gmina Sobolew

Kownacica

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

Gmina Trojanów

Wola Życka

remont strażnicy

25 000,00 zł

Gmina Trojanów

Trojanów

zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

13 653,00 zł

Gmina Trojanów

Podełbocie

zakup pompy szlamowej

6 000,00 zł

Gmina Wilga

Wilga

modernizacja strażnicy

21 980,00 zł

Gmina Wilga

Mariańskie Porzecze

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

Gmina Żelechów

Wola Żelechowska

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

Gmina Żelechów

Goniwilk

zakup 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

20 000,00 zł

Gmina Żelechów

Stefanów

zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 998,00 zł

Gmina Żelechów

Żelechów

samochód średni ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

Miasto Garwolin

Garwolin

6 kpl. aparatów powietrznych

18 000,00 zł

Miasto Garwolin

Garwolin-Leszczyny

motopompa pływająca

2 750,00 zł

Gmina Garwolin

Miętne

sprzęt hydrauliczny

39 370,00 zł

1 097 548 zł

 

 

 

 


Ochrona gruntów rolnych i leśnych
Samorząd Mazowsza wesprze również inwestycję z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w powiecie garwolińskim  zrealizowanych zostanie również 14 inwestycji. Gminy z powiatu garwolińskiego otrzymają dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono ponad 1,1 mln zł.

W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego Mazowsza.

Lista beneficjentów z dofinansowaniem na drogi gminne:

Wnioskodawca

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

Borowie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków

50 000 zł

Garwolin Gm.

Przebudowa drogi nr 130214W w miejscowości Zakącie gm. Garwolin w km 0+115 - 0+580

50 000 zł

Garwolin M.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Sławińskiej - II etap

170 000 zł

Górzno

Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Samorządki Kolonia i Samorządki

80 000 zł

Łaskarzew Gm.

Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa-Aleksandrów-Izdebno w km 1+440÷1+820

50 000 zł

Maciejowice

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wróble-Wargocin

100 000 zł

Miastków Kościelny

Przebudowa drogi gminnej Nr 130811W w miejscowości Zasiadały w km 0+000-0+650

50 000 zł

Parysów

Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec

100 000 zł

Pilawa M. i Gm.

Przebudowa drogi gminnej Nr 131075W w m. Niesadna w km 0+683 - 1+383

130 000 zł

Sobolew

Modernizacja drogi gminnej nr 131137W ul. Leszowa w m. Sobolew

100 000 zł

Trojanów

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie

50 000 zł

Wilga

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cyganówka na długości 510 m

80 000 zł

Żelechów

Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Starym Goniwilku

50 000 zł

1 060 000 zł

 

 

 Lista beneficjentów z dofinansowaniem na drogi powiatowe:

Wnioskodawca

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

Powiat Garwoliński

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica - Sokół - Przyłęk - Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)

100 000 zł3 rodzinne ogródki działkowe z dofinansowaniem

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 to program zachęcający do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Decyzją radnych województwa mazowieckiego 89 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma ponad 800 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Wśród nich znalazły się 3 ogródki działkowe z powiatu garwolińskiego. Otrzymają one ponad 36 tys. zł dofinansowania. Dzięki tym środkom działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni.

Beneficjent

Rodzinny Ogródek

Zadanie

Kwota dofinansowania

Miasto Garwolin

ROD „ZEFIREK”

Modernizacja sieci wodociągowej w Rodzinnym Ogródku Działkowym Zefirek w Garwolinie

8 000,00 zł

Miasto Garwolin

ROD „WIATEREK”

Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy ogrodowej w Rodzinnym Ogródku Działkowym "Wiaterek" w Garwolinie

10 000,00 zł

Miasto Garwolin

ROD „RELAX”

Remont Domu Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Relax" w Garwolinie

10 000,00 zł

Gmina Żelechów

ROD „LOTNISKO”

Dom działkowca

8 200,00 zł

36 200,00 zł

 

 

 
Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.