KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Pilawa i Sobolew ze wsparciem z UE

Dodano:
garwolin - Pilawa i Sobolew ze wsparciem z UE

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Pilawie i Sobolewie to inwestycje, które już niebawem zostaną zrealizowane dzięki środkom unijnym. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymały znaczne wsparcie w ramach RPO W M2014-2020. Dziś umowy w tych sprawach podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.


Termomodernizacja czterech budynków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie
Lepsze warunki do nauki i pracy zyskają uczniowie oraz pracownicy szkoły podstawowej w Pilawie.
W ramach prac termomodernizacyjnych zostanie wymieniona instalacja grzewcza na nowe pompy ciepła. Kolejnym krokiem będzie ocieplenie budynków i wymiana nieszczelnych okien. Zastosowane zostaną również instalacje fotowoltaiczne i wymienione oświetlenie na energooszczędne. Dzięki inwestycji zmniejszą się kosztów ogrzewania i eksploatacji obiektów, a także zwiększy się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do miasta i gminy Pilawa trafi na ten cel blisko 4 mln zł.
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa – etap II
Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa
Całkowita wartość projektu: 6 149 834,41 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 999 489,65 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

REKLAMA:


Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie
W szkole podstawowej w Sobolewie wymieniona zostanie cała instalacja grzewcza, w tym również kotły. Prace obejmą montaż instalacji fotowoltaicznej, a wszystkie oprawy oświetleniowe zostaną wymienione
na energooszczędne oświetlenie LED. Dodatkowo, w planach jest ocieplenie ścian oraz wymiana okien. Wszystko to przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Samorząd Mazowsza przeznaczył na inwestycję ponad 1,6 mln zł z UE.
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Sobolewie
Beneficjent: Gmina Sobolew
Całkowita wartość projektu: 2 881 933,12 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 660 925,51 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.