KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Czy dzieci w szkołach będą dzielone na zaszczepione i niezaszczepione? MEiN odpowiada

Dodano:
garwolin - Czy dzieci w szkołach będą dzielone na zaszczepione i niezaszczepione? MEiN odpowiada

W berlińskich szkołach niezaszczepione na C19 dzieci są regularnie testowane. Jak będzie w Polsce? Czy polskie dzieci zostaną podzielone na zaszczepione i niezaszczepione? Czy niezaszczepione dzieci będą musiały przechodzić regularne testy? Czy czeka je nauka zdalna? Na te pytania odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Ruszyły szczepienia na C19 dzieci od 12. roku życia. W planach jest szczepienie także najmłodszych dzieci od 5. roku życia. W polskim internecie pojawiały się różne niesprawdzone informacje w kwestii ewentualnego podziału dzieci w szkołach na zaszczepione i niezaszczepione. Pojawiały się też opinie, że niezaszczepione dzieci powinny mieć lekcje zdalne. Pytania w tej kwestii skierowaliśmy do MEN.

W myśl obowiązujących przepisów, informacje dotyczące danych medycznych uczniów oraz ich opiekunów są danymi wrażliwymi, co za tym idzie, dyrektor szkoły nie posiada uprawnień do przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia, którzy uczniowie są zaszczepieni” - odpowiada Joanna Wilewska, dyrektor  Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

„Jednocześnie zgodnie z art. 155 ustawy Prawo oświatowe w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
Należy jeszcze raz podkreślić, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, szczepienia przeciwko COVID19 są darmowe i dobrowolne.
Prowadzimy akcje informacyjne i edukujemy. W obecnym stanie prawnym decyzja o szczepieniu jest suwerennym wyborem, jak i decyzją podejmowaną przez rodzica/opiekuna prawnego o szczepieniu dziecka powyżej 12 r.ż.

Z uwagi na powyższe, należy mieć na uwadze regulacje dotyczące poszanowania wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowania pieczy nad dzieckiem. Dziecko, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,  pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Sprawowanie władzy rodzicielskiej wiąże się z odpowiedzialnością rodziców za opiekę zdrowotną nad dzieckiem.
Odpowiadając na pytanie, czy niezaszczepione dzieci zostaną wykluczone ze stacjonarnej nauki, warto jeszcze raz wskazać, że przygotowujemy się do pracy w pełnym trybie stacjonarnym, o czym świadczą m.in. Wytyczne MEiN, MZ i GIS upowszechnione 2 sierpnia br. Nie ma w nich zaleceń dotyczących innych rozwiązań organizacyjnych ze względu na przyjęcie szczepionki przez ucznia.

REKLAMA:


Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Nauka w trybie zdalnym jest świadczona w sytuacjach wyjątkowych i nie powinna stanowić reguły. Wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym od nowego roku szkolnego 2021/2022 powrócą do nauki.
Obowiązkiem Ministra Edukacji i Nauki jest stanie na straży obowiązującego prawa polskiego w trosce o realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie go do wypełniania obowiązków obywatelskich w  oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Tak stanowią przepisy preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Należy podkreślić, że szkoła jest miejscem przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji oraz eliminowania krzywdzących stereotypów, żadne dziecko nie może zostać wykluczone" - informuje MEiN.


Zapytaliśmy też MEiN czy w zaistniałej sytuacji niezaszczepione dzieci będą musiały być co chwilę testowane, jak to jest w Niemczech.

„Aktualnie nie jest planowane testowanie (PCR) dzieci przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022” - informuje Joanna Wilewska z MEiN.

Aktualnie. Czy to się zmieni?


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Brawo panie Pospieszalski. Mocne pytania. (, #IP 40897db3a2) Odpowiedz

PILNE Prawnicy z całej Polski jednoczą się przeciwko bezprawiu - Prawnicy Głos Wolności Warszawa https://www.youtube.com/watch?v=O3CNFHUu1rI

Już widoczne ... (, #IP 92d52c8d54) Odpowiedz

Chcemy rozreklamować tę petycję poprzez kampanię na wielkoformatowych tablicach reklamowych. Właśnie na to potrzebne są zbierane środki. Wiemy już z doświadczenia, że tylko dotarcie do dużej ilości osób pozwoli na zebranie milionów podpisów. Z małą liczbą podpisów nie mamy szansy powodzenia. Bez dostępu do mediów głównego nurtu skazani jesteśmy na internet i tablice reklamowe. Taka kampania wymaga sporych nakładów finansowych, jednak naszym zdaniem warto. Inaczej nie dotrzemy do milionów Polaków....a by petycja okazała się skuteczna, podpisy muszą pójść w miliony. Jeśli będzie ich mało, zostaniemy zwyczajnie zignorowani. Dlatego, jeśli nasz cel jest Państwu bliski, bardzo prosimy o wpłatę na zrzutkę i jej rozreklamowanie. W zasadzie wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo na naszej stronie https://www.zatrzymac-pandemie.pl/

Szczepienia (, #IP 46fb59c469) Odpowiedz

My jako naród, nie bierzemy przykładu od państw rozwiniętych. Wydaje się wręcz że przykład idzie od niedorozwiniętych, stąd pewnie u nas sporo takich osób. Źle pojmowana wolność miesza się ludziom z anarchią,a mandat za złe parkowanie z zamachem terrorystycznym.

? (, #IP 92d52c8d54) Odpowiedz

Ktore sa to! TE panstwa rozwiniete?

???? (, #IP c04a9b495e) Odpowiedz

Izrael- 3 dawka właśnie wchodzi Dania - 71% wyszczepionych My wolimy jednak wit C i wyklętych