KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Ustawa 1449. Jak zagłosują posłowie z okręgu siedlecko-ostrołęckiego?

Dodano:
garwolin - Ustawa 1449. Jak zagłosują posłowie z okręgu siedlecko-ostrołęckiego?

Już 16 września, będzie procedowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk 1449). Projekt wprowadza poważne zmiany. To m.in. 30 tys. kary za niepodanie pełnych informacji do sanepidu, maksymalna długość kwarantanny zmieniona z 21 do 30 dni oraz zmuszanie obywateli do testowania bez żadnych podstaw, tzn. nawet w sytuacji, gdy nie mieli kontaktu z zakażonymi i nie byli w miejscu gdzie doszło do zakażenia.


Rządowa ustawa (druk 1449) wprowadzi szereg zmian i co ciekawe, budzi sprzeciw również w koalicji rządzącej. Poseł PiS Anna Maria Siarkowska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu, wskazuje, że przedstawione w nowelizacji rozwiązania są szkodliwe i niebezpieczne.

Testowanie bez podstaw. W razie odmowy kara do 30 tys. zł i kwarantanna
Poseł Siarkowska zwraca uwagę, że zmiany zapisane w ustawie dają nieograniczone pole do popisu dla służb, które będą mogły testować osoby wedle uznania.
- Po pierwsze chodzi o zmiany dotyczące testowania obywateli. Badanie sanitarno-epidemiologiczne będzie wykonywane nie tak jak do tej pory, czyli w celu wykrycia lub stwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej. Wnioskodawca nowelizacji wprowadza dodatkowy element, tzn. wykluczenia zakażeniapowiedziała "Naszemu Dziennikowi" Anna Maria Siarkowska.

Po zmianach powiatowy inspektor sanitarny może zlecić wykonanie testu według własnego widzimisię. Cytat z ustawy:
„po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:
„Art. 33a. 1. W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji, może:
1)    nałożyć obowiązek poddania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu, w tym poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym;”


Mało tego. Kwarantanny zostaną wydłużone z 21 do 30 dni. Ponadto sanepid może wnioskować do lekarza o przedłużenie hospitalizacji lub izolacji.
„(sanepid może) 2)   przedłużyć kwarantannę ponad okres wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5, do czasu poddania osoby odbywającej kwarantannę badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia, nie dłużej niż do 30 dni.
2. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może wystąpić do lekarza sprawującego opiekę nad osobą zakażoną o przedłużenie hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do czasu poddania tej osoby badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia.”


Co powyższe cytaty z ustawy oznaczają?
- W praktyce jesteśmy zobowiązani wykonać test, nawet jeśli nie ma żadnych przesłanek o naszym zakażeniu, tzn. nie mieliśmy kontaktu z osobą zarażoną i nie mamy żadnych objawów choroby. A zatem musimy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem – tłumaczy "ND" poseł Anna Siarkowska.

Służby będą mogły testować dowolne osoby.  Na zagrożenia wynikające ze zmiany dotyczącej kwestii testowania zwraca uwagę również w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” mec. Arkadiusz Tetela.
- Ustawa wprowadza nową kategorię osób, które mogą być testowane. Są to osoby, które przebywają na obszarze objętym pandemią. Bada się je w celu wykluczenia czynnika chorobo-twórczego. Tak więc: potencjalnym podejrzanym może być każdy z nas – akcentuje prawnik.

- Jeżeli odmówimy zgody na test, to możemy trafić na 30-dniową kwarantannę z możliwością jej wydłużenia. Jeśli nie wyrazimy zgody na kwarantannę, to odpowiednie służby mogą nałożyć grzywnę, mającą umocowanie w ustawie, nawet do 30 tys. zł – zauważa mec. Arkadiusz Tetela.
To jednak nie wszystko.

30 tys. kary za niedostateczne zadenuncjowanie o osobach, które mogły być zakażone lub miały kontakt z zakażonymi
Sanepid będzie mógł nakładać na nas kary jeżeli w niedostateczny sposób udzielimy mu informacji.
W art. 48a rząd wprowadza zmianę:
a)    w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 46 ust. 4 pkt 1 ” dodaje się wyrazy „i 8”,
b)    po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Kto nie udziela żądanych informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1 albo udziela ich w niepełnym zakresie albo udziela informacji nieprawdziwej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł."

REKLAMA:


Lekarz będzie informował sanepid o statusie szczepiennym małoletnich i ich opiekunów
Postulowane przez rząd zmiany dotyczą utworzenia „raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych”.
Rządzący chcą wprowadzić w art. 17 ust. 9a i 9b o następującym brzmieniu:
„9a. Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobą małoletnią przekazuje państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu dla miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, imienny wykaz:
1) osób małoletnich objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi, które nie były poddane lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu albo u których nie zostały przeprowadzone obowiązkowe szczepienia ochronne, mimo niestwierdzenia u nich przeciwwskazań do szczepienia,
2) osób sprawujących prawną pieczę nad osobą małoletnią, o której mowa w pkt 1, o ile jest to możliwe do ustalenia
– zwany dalej „raportem o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych”.
9b. Raport o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych zawiera dane:
1) osoby małoletniej, o której mowa w ust. 9a pkt 1:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) rodzaj i liczbę niewykonanych obowiązkowych szczepień ochronnych wraz ze wskazaniem przyczyn niewykonania tych szczepień – o ile są znane;
2) osób, o których mowa w ust. 9a pkt 2:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres miejsca zamieszkania.”.


Brak odszkodowania za hospitalizację w razie zachorowana na C19 i zgon w wyniku powikłań osób zaszczepionych
- Jeśli pacjent się zaszczepi, a krótko po zaszczepieniu trafi do szpitala z powodu zakażenia wirusem, to nie będzie mógł się ubiegać o świadczenie kompensacyjne - informuje w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Anna Maria Siarkowska. Przykłady takich krajów jak Izrael czy Wielka Brytania najlepiej pokazują, że osoby zaszczepione też chorują i też umierają w wyniku powikłań po COVID-19.
Parlamentarzystka przypomina, że tego typu przypadków może być wiele:
- Jest wiele świadectw osób, które po zaszczepieniu musiały być hospitalizowane z powodu COVID-19. Okazuje się, że one nie będą miały prawa do żadnej rekompensaty finansowej. To jawna dyskryminacja.

Zresztą nie tylko poseł Siarkowska i mecenas Tetela dostrzegają ułomności ustawy. Za zgon, będący następstwem szczepienia, rodziny zmarłych nie otrzymają odszkodowania.
- Ustawa 1449 to kpina i żart z polskich pacjentów, którzy zostaną poszkodowani przez NOP. Projekt przedstawiony przez rząd nie przewiduje możliwości odszkodowań za zgon, czyli najgorszą konsekwencję NOP. Wyklucza też odszkodowania dla osób, u których w dniu hospitalizacji wykryto pozytywny test na COVID-19. Z kolei limit odszkodowań de facto uniemożliwia pokrycie kosztów rehabilitacji za NOP – mówił cytowany przez portal nczas.com mecenas Jakub Kalus.

Jak zagłosują posłowie z okręgu siedlecko-ostrołęckiego już w ten czwartek?
Każdy może zapytać posłów i senator o powyższą ustawę. Najlepiej zrobić to osobiście. Można to zrobić też mailowo.

SEJM
PiSArkadiusz Czartoryski
tel: (29) 766-50-17 biuroczartoryski@wp.pl,, ul. Korczaka 4, 07-410 OstrołękaMaciej Górski
Maciej.Gorski@sejm.pl, 07-100 Węgrów Rynek Mariacki 23/24Henryk Kowalczyk
tel. 23 692 68 91, biuro@henrykkowalczyk.pl, ul. Świętojańska 2 lok.9, PułtuskDaniel Milewski
tel. 504 838 222, biuro@danielmilewski.pl, ul. Konstytucji 2 maja 2a lok. 12, 05-300 Mińsk MazowieckiAnna Siarkowska
tel. 505 483 800, 733 859 710
biuro.siarkowska@gmail.com, ul. Berka Joselewicza 3 lok. 104, 08-110 SiedlceKrzysztof Tchórzewski
tel. (25) 644 44 07, biuro@tchorzewski.pl, ul. Świętojańska 8, 08-110 SiedlceGrzegorz Woźniak
tel. (25) 740-42-18, biuro@grzegorzwozniak.pl, Kościuszki 22, 08-400 GarwolinTeresa Wargocka
tel. 506 967 363, biuro@wargockateresa.pl, ul. 15 sierpnia, 05-070 SulejówekMarek Zagórski tel. 697 168 035, justynapetkowska1982@gmail.com, ul. Krótka lok. 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Koalicja ObywatelskaKamila Gasiuk-Pihowicz
tel. 575 661 538, pihowicz@sejm.pl, ul. Przemysława 1, 07-100 WęgrówCzesław Mroczek tel. (25) 758-91-75, ko. 502 529 967, ul. Warszawska 163/76, 05-300 Mińsk Mazowiecki

PSL
Marek Sawicki
tel. (25) 781 25 71, marek.sawicki@sejm.pl, ul. Wolności 46, 08-300 Sokołów Podlaski

Senat
PiS
Maria Koc
tel./fax 25 675 76 97, senator.koc@gmail.com, Rynek Mariacki 23/24, 07-100 Węgrów

źródło: druk 1449, nczas.com, radiomaryja.pl


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Tajne PRZEZ POufne (, #IP 7e9212ff93) Odpowiedz

P.Koc - kolejna osoba po Dworczysku która korzysta ze służbowego e-mail na koncie amerykańskiego dostawcy Google. konto pocztowe z poczwórna lustracja. tfuu

A co oni mają do gadania (, #IP d81a0a6268) Odpowiedz

Zagłosują tak jak partia wskaże podobnie jak to było przy piątce dla zwierząt. Tylko pani Siarkowska ma swoje zdanie a reszta to pokorne maszynki do głosowania.

Segregacja covidowa (, #IP 8c8265907f) Odpowiedz

Jak pokazują dane wyszczepienie nie zabezpiecza krajów przed wirusem. Jeśli w Polsce zostanie wprowadzona segregacja to rząd Pis straci wielu wyborców podobnie opozycja która będzie za

każdy człowiek ma prawo wyboru, nikt nie moze byc zmuszony (, #IP 780eeab2e5) Odpowiedz

każdy człowiek ma prawo wyboru, nikt nie moze byc zmuszony, zastraszany.

Artykuł (, #IP 62ff5cb99c) Odpowiedz

Brawo. Wreszcie dobra ustawa na złe czasy.

(, #IP e0420c5ad6) Odpowiedz

Ten wpis to chyba kpina?

Dla Polaków...dymanych w oplatach/podatkach (, #IP 61c892383c) Odpowiedz

KOWALSKI Solidarna Polska Miliony Polaków zapłaci więcej za prąd KATASTROWALNE koszty energii OSTRO https://www.youtube.com/watch?v=suEmhSb39tw

Nielot (, #IP e395f97a05) Odpowiedz

Nie rozumiem, czemu ma służyć ten artykuł. Panie redaktorze, zejdź na ziemię.

(, #IP 4aa3d79d60) Odpowiedz

I tak zrobią co będą chcieli.