KurierGarwoliński.pl

czan maj 2022

Wiadomości z Garwolina

Zgłoś się po środki na renowację zabytków

Dodano:
garwolin - Zgłoś się po środki na renowację zabytków

Ruszył nabór do programu ''Mazowsze dla zabytków''. O środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach można ubiegać się do 19 kwietnia br. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 10 mln zł. W zeszłym roku dofinansowanie otrzymało blisko 30 zabytków z regionu siedleckiego.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, jak ważne jest ratowanie dziedzictwa kulturowego Mazowsza. – Dzięki naszemu wsparciu w zeszłym roku udało się odrestaurować, wyremontować czy poddać konserwacji blisko 150 zabytków w całym województwie mazowieckim. Odnowionych zostało wiele obiektów sakralnych, dworków czy pałaców. Często oprócz dawnego wyglądu, zyskały też nowe funkcje. Dlatego zachęcam do składania wniosków w tegorocznym naborze – dodaje.

Kto może się zgłosić?

O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. O tym, że warto zgłosić się do programu, przekonuje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Mazowsze od wielu lat wspiera regionalne zabytki. Właśnie trwa nabór do kolejnej edycji programu „Mazowsze dla zabytków”. Dzięki niemu w zeszłym roku zrealizowano blisko 30 inwestycji polegających na wyremontowaniu lub odrestaurowaniu obiektów zabytkowych na terenie subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego. Zachęcam do składania wniosków i ubiegania się o to wsparcie – dodaje.

REKLAMA:


Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 tys. zł i może stanowić do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac. Wyjątkiem będzie dotacja na zabytek, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych prac lub, gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac. Wówczas kwota dotacji może wynieść nawet do 100 proc. nakładów koniecznych. Ubiegający się o wsparcie może złożyć tylko jeden wniosek.
Na jakie prace można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Przyznane środki mogą pokryć działania od etapu ekspertyz, wykonania dokumentacji czy projektu, po zakup materiałów i wykonanie prac budowlanych. W ubiegłym roku w subregionie siedleckim i powiecie mińskim, dzięki tej inicjatywie udało się wykonać prace remontowe i konserwatorskie dziesięciu kościołów, zabytkowych organów w Sarnakach i w Mińsku, obrazów w kościele w Garwolinie, ambony w kościele w Górznie czy ikony w Seroczynie. Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego zaznacza, że to inwestycja w nasze dziedzictwo i tradycję. – Oprócz obiektów sakralnych w tym regionie renowacji poddano wiele zabytków, m.in. budynek „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach i Urzędu Miasta Garwolin, dwór mieszkalny w Hruszeniewie-Kolonii, dom drewniany z 1890 r. w Emilianówce, czy budynek szkolny w Ceranowie. Wyremontowano również budynki w zespole dworsko-parkowym w Mościbrodach. Odtworzono też zabytkową aleję w miejscowości Repki – wylicza. Odnowiony został również budynek poczty w Kałuszynie, zabytkowa stajnia w gminie Wodynie czy młyn wodny w Kiczkach Pierwszych.

Jak i do kiedy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć do 19 kwietnia br. wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora wniosków w serwisie Witkac (www.witkac.pl). Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to 12 lipca 2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące programu, kontakt do pracowników Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej, którzy udzielają dodatkowych informacji oraz instrukcja obsługi systemu Witkac, znajdują się na stronie internetowej Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r. na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami (Mazowsze dla zabytków) - Witryna Mazovia.pl


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.