KurierGarwoliński.pl

czan maj 2022

Wiadomości z Garwolina

Sprawca zaśmiecenia gminy Garwolin poszukiwany

Dodano:
garwolin - Sprawca zaśmiecenia gminy Garwolin poszukiwany

W Rębkowie przy ul. Polnej wzdłuż torów kolejowych urzędnicy z gminy Garwolin ujawnili nielegalne składowisko części samochodowych. Można wnioskować, że pochodzą one z demontowanych pojazdów. Gmina daje sprawcy zaśmiecania 7 dni na uprzątnięcie odpadów.

Wzdłuż torów kolejowych w Rębkowie leżą części samochodowe. Na niektórych częściach aut widnieją numery, które być może pozwolą ustalić skąd i przez kogo zostały wyrzucone.

Samorząd daje sprawcy zdarzenia 7 - dniowy termin na uprzątnięcie odpadów. Po tym czasie zostanie wszczęte postępowanie w celu ukarania sprawcy zajścia.

Nielegalny wywóz odpadów – jakie kary przewiduje prawo?
Zasady w tym zakresie definiuje Prawo karne, w art. 24 Kodeksu wykroczeń, w którym określono wysokość kar za nieodpowiednie gospodarowanie odpadami. Kodeks przewiduje mandat za nielegalny wywóz śmieci w kwocie od 20 do 5 000 zł.

Elementy samochodów wycofanych z użytku oraz zużyte części aut nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane od mieszkańców gminy Garwolin w ramach funkcjonującego gminnego systemu gospodarowania odpadami. Takie części powinny zostać dostarczone przez mieszkańca do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki.
Auta wycofane z użytku i zużyte części samochodowe stanowią poważne zagrożenie dla środowiska - akumulatory, opony, płyny eksploatacyjne itp., nie ulegają biodegradacji.
Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z użytku oraz częściami samochodowymi określone zostały w Ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2056 t.j.)

REKLAMA:


Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z art. 23a Ustawy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów zobowiązany jest do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie ich naprawy. Przedsiębiorca za przyjęcie takich odpadów może pobrać opłatę.

CO WARTO WIEDZIEĆ?

• odbierając samochód z naprawy, pozostaw zużyte części samochodowe - zakłady mechaniki pojazdowej mają zawarte umowy na odbiór tego typu odpadów,
• części samochodowe takie jak zderzaki, szyby, folie samochodowe itp. nie wrzucaj do pojemników na odpady komunalne, ani nie pozostawiaj ich przy pojemnikach na odpady,
• pod żadnym pozorem nie można spalać tego typu odpadów, jak również pozostawiać ich w miejscach publicznych np. lasach - praktyki takie w myśl przepisów prawa stanowią wykroczenie i podlegają karze grzywny,
• zużyte części samochodowe wytworzone we własnym zakresie w wyniku samodzielnych napraw bezwzględnie należy oddać do stacji demontażu pojazdów


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 3

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Artykuł (, #IP a7cbdc1d5f) Odpowiedz

Akapit mówiący o tym że części samochodowe nie są odpadem komunalnym jest nieprawdą ponieważ żadna stacja demontażu nie przyjmie zużytych części. Przyjmują tylko auta w całości. (Sprawa badana dogłębnie u źródła )Proponuje poruszyć temat np PSZOK Lucin i system odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców bo wg ,,właściciela,, i jego pracowników mogą nie przyjąć wszystkiego i DLATEGO SĄ TAKIE KWIATKI W LASACH CZY JAK W TYM PRZYPADKU PRZY TORACH