KurierGarwoliński.pl

czan maj 2022

Wiadomości z Garwolina

Co dalej z pomnikiem w radzieckiego żołnierza w Garwolinie?

Dodano:
garwolin - Co dalej z pomnikiem w radzieckiego żołnierza w Garwolinie?

Na Cmentarzu Wojennym w Garwolinie znajduje się pomnik radzieckiego żołnierza, a na jego postumencie widnieje napis: ''Bojownikom Armii Radzieckiej i odrodzonego Wojska Polskiego poległym w walce z hitlerowskim okupantem wdzięczni mieszkańcy powiatu garwolińskiego''. Prezes IPN Karol Nawrocki apeluje do władz miast w Polsce, by usuwali sowieckie pomniki. Czy pomnik ''wdzięczności'' może zniknąć z garwolińskiego cmentarza?


Wiemy z historii jak zakończyła się ''pomoc'' Rosjan dla Polski, po niemieckiej napaści na nasz kraj 1 września 1939r. 17 września, cios Polsce zadała sowiecka armia. Polska z rosyjskiej ''pomocy'' wychodziła do 1989r., a w wielu obszarach, np. gospodarczym wychodzi do dziś.
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę prezes IPN dr Karol Nawrocki wysłał do władz kilkunastu samorządów apel o przeniesienie postsowieckich symboli. Zaoferował też wsparcie finansowe w budowie na ich miejscu nowych, bardziej godnych upamiętnień.  20 kwietnia zniknęły pomniki w Siedlcu i Międzybłociu w woj. wielkopolskim oraz w miejscowości Garncarsko w woj. dolnośląskim.

Co dalej z pomnikiem w Garwolinie?
Na Cmentarzu Wojennym w Garwolinie znajduje się pomnik radzieckiego żołnierza, a na jego postumencie widnieje napis: ‘’Bojownikom Armii Radzieckiej i odrodzonego Wojska Polskiego poległym w walce z hitlerowskim okupantem wdzięczni mieszkańcy powiatu garwolińskiego”. Czy pomnik może być przeniesiony? Czy napis na pomniku może być zmieniony?

Miasto Garwolin nie włada cmentarzem. - Zgodnie z ewidencją gruntów, podmiotem władającym tym terenem jest Skarb Państwa. Ponieważ na nieruchomości tej urządzony jest cmentarz wojenny, mają tu zastosowanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. Art. 6 ust. 1 tej ustawy stanowi, że „Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa". Miasto Garwolin sprawuje opiekę nad tym cmentarzem jako zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej – wyjaśnia sekretarz miasta Cezary Tudek.

REKLAMA:


Czy miasto Garwolin ma możliwość usunięcia pomnika?

- Samorząd miasta nie ma prawnych możliwości usunięcia pomnika lub zmiany napisu na pomniku żołnierza radzieckiego znajdującego się na terenie cmentarza ponieważ od 2015 r. cmentarz wpisany jest do rejestru zabytków (decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru nr A-1313 z dn. 02.09.2015 r.). Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – tłumaczy Cezary Tudek.

- Wprawdzie przepis art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowi, iż pomniki (w tym: obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy oraz znaki) nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować, tym niemniej przepisu tego nie stosuje się do pomników znajdujących się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku (art. 5a ust. 3) – dodaje sekretarz.

Pytania odnośnie pomnika na cmentarzu w Garwolinie trafiły też do IPN i wojewody mazowieckiego.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 13

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Wspomnienia z dzieciństwa (, #IP 640bce413d) Odpowiedz

W czasach szkolnych sporo się człowiek tam nachodził na apele, przed pomnikiem rozpalany był wielki znicz na tym stojaku. Pamiętam też, że po jednym z apelów przed cmentarzem rodziny poległych z ZSRR rozdawały nam radzieckie słodycze. Każda klasa miała swój dyżur (chyba nawet w sobotę) na sprzątanie cmentarza. Wtedy cmentarz nie był cały zarośnięty, były alejki wysypane kamykami. Napis jest w miarę neutralny, mówi o bojownikach, a nie wyzwolicielach, gierojach. Nie ma też nic o cześć i chwale dla nich... Ja bym pomnika nie ruszał, można dodać obok tablicę, że pomnik został postawiony w takim i takim roku w PRL. Wszyscy(?) na tyle znamy historię, żeby zrozumieć, w jakich czasach powstał.

Nicola Kargul (, #IP 78dfcea46f) Odpowiedz

jak widać nostalgia i tęsknota za sowietami w jest przeogromna.

Gość (, #IP cb62c07ea8) Odpowiedz

Rozebrać pomnik...

realista (, #IP a83345c2eb) Odpowiedz

sam się rozbierz. wystawić tablicę z prawidłową interpretacją i będzie dobrze.

WB (, #IP ef2dc236b9) Odpowiedz

Każda epoka ma swe własne cele I zapomina o wczorajszych snach: Nieście więc wiedzy pochodnię na czele I nowy udział bierzcie w wieków dziele,— Przyszłości podnoście gmach! Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze wznieść: Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, I miłość ludzka stoi tam na straży, I wy winniście im cześć! Ze światem, który w ciemność już zachodzi Wraz z całą tęczą idealnych snów, Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi: I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi, W ciemnościach pogasną znów!

Janusz (, #IP b1a2518310) Odpowiedz

Nie przesadzaj. Przyszli, wyzwolili, tylko zapomnieli wyjść i siedzieli 50 lat. Tyle krwi, tyle zsyłek, tyle gwałtów i złodziejstwa, tyle morderstw. Rozebrać wszystko, zburzyć i zapomnieć na wieki o wyzwolicielach. Niech uciekają w dalekie stepy, gdzie ich miejsce. Polskich oficerów przez nich pomordowanych symbolicznie uczcić na naszych ziemiach. O ruskiej dziczy zapomnieć. Już po nich. Teraz czeka ich los Cesarstwa Rzymskiego.

100/100 EMKA (, #IP 2ed9ce4f84) Odpowiedz

Oglądaj Polaku póki możesz włączyć ludzkie odruchy (, #IP 762bedd9bc) Odpowiedz

Obłudnicy z ZArzadu PL zapomnieli o Wołyniu i innych Polakach poza granicami kraju. W linku jest przedstawione wyważone podejście do obecnej sytuacji w UA kosztem Polaków.https://youtu.be/8ZA9YToBvFw