KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

1 mln 425 tys. zł na przebudowę dróg w gminie Maciejowice

Dodano:
garwolin - 1 mln 425 tys. zł  na przebudowę dróg w gminie Maciejowice

Dziś wójt gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski wraz ze Skarbnik Jolantą Jedynak podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. ''Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Oronne na długości 995 mb oraz Kobylnica na długości 884 mb''.


Całkowita wartość zadania wynosi 2 184 546,08 zł, a otrzymane dofinansowanie to kwota 1 425 435,50 zł.

Dofinansowanie nastąpi w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Dofinansowania otrzymały też inne samorządy, o czym powiadomimy niebawem.

Źródła finansowania
Źródła finansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa.
Środki przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej będą w pierwszej kolejności przeznaczane na realizacje inwestycji na drogach istotnych dla obronności Państwa.
Tak duże wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe dzięki solidarnemu finansowaniu Funduszu zarówno przez budżet państwa, jak i państwowe osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W ten sposób powstało narzędzie o niespotykanej dotychczas skali, pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.