KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Nowy sztandar na Dzień Strażaka dla OSP w Woli Rowskiej

Dodano:
garwolin - Nowy sztandar na Dzień Strażaka dla OSP w Woli Rowskiej

8 maja mieszkańcy sołectwa Wola Rowska, zaproszeni goście i strażacy- ochotnicy z terenu gminy i miasta Łaskarzew obchodzili uroczystość nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rowskiej połączoną z obchodami Gminnego Święta Strażaka.


Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Łaskarzewie, podczas której został poświęcony nowy sztandar.
Dalsza część uroczystości odbyła się już przed Domem Strażaka w Woli Rowskiej.
Nowy sztandar ufundowany przez społeczność wsi, który ze względu na pandemię oczekiwał na swoje przekazanie od 2020 roku, został uroczyście wręczony ochotnikom z Woli Rowskiej.
Za oddanie, trud i poświęcenie włożone w pracę strażacką stojącą na straży bezpieczeństwa, jednostki o OSP i strażacy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rowskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łaskarzewskiej.

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie OSP Wola Rowska: Marian Wrzesiński, Jerzy Rękawek, Jerzy Paziewski, Zygmunt Dróżdż, Bogdan Paszkowski, Bogdan Paśnik, Edward Cieślak, Witold Żuraw, Roman Zowczak, Lucjan Gładysz, Jerzy Tobiasz i Sylwester Rękawek.
 
Odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono druhowi Wojciechowi Cieślakowi. Prezydium Zarządu Oddziału Gminy i Miasta Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łaskarzewie nadało odznakę „Za wysługę lat” druhom. 25 do 50 lat w jednostkach służyło 16 strażaków. Za wysługę 50 lat odznaczenie otrzymali: Edward Cieślak, Lucjan Gładysz; za wysługę 40 lat: Jerzy Tobiasz, Zygmunt Dróżdż, Jerzy Paziewski;  za wysługę 35 lat: Bogdan Paśnik, Jerzy Rękawek, Bogdan Paszkowski; za wysługę 30 lat: Tadeusz Gendek, Roman Zowczak, Marian Wrzesiński, Witold Żuraw; za wysługę 25 lat: Adam Głowacki, Tomasz Stanisław Balas, Sylwester Rękawek i  Piotr Gładysz.

W stronę Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rowskiej popłynęło wiele życzeń zarówno od władz strażackich, jak i samorządowych. Jednostka otrzymała okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

REKLAMA:


Uroczystość była okazją, by w sposób szczególny podziękować księdzu prałatowi Edmundowi Szarkowi – kapelanowi gminno-miejskiemu w latach 2015-2022. W imieniu samorządu gminy i miasta, Zarządu Gminno-Miejskiego oraz całej strażackiej braci za posługę, współpracę i wsparcie duchowe przy realizacji wspólnych projektów podziękował wójt gminy Marian Janisiewicz z przewodniczącym rady gminy Jerzym Błachnio.

Księdzu prałatowi Sławomirowi Niewęgłowskiemu, który dzień wcześniej w Górkach otrzymał oficjalną nominację na stanowisko kapelana gminno-miejskiego władze gminy pogratulowały i życzyły owocnej współpracy. Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów OSP.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: ks. prałat Sławomir Niewęgłowski - proboszcz parafii Łaskarzew, ks. prałat Edmund Szarek, druh Wiesław Gąska – wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Garwolin, mł. bryg. Tomasz Biernacki – zastępca komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Grzegorz Woźniak – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Kaszuba – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Michał Jaworski – zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, Marek Ziędalski – wicestarosta powiatu garwolińskiego, Waldemar Trzaskowski – przewodniczący powiatu garwolińskiego, Józef Tomala – radny powiatu garwolińskiego, Marian Janisiewicz – wójt Gminy Łaskarzew – prezes Zarządu Gminno-Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łaskarzewie, Jerzy Błachnio – przewodniczący rady gminy Łaskarzew z radnymi, Leszek Bożek – przewodniczący rady miasta Łaskarzew, pracownicy Urzędu Gminy Łaskarzew i kierownicy jednostek podległych, druh Piotr Korycki – komendant Gminno-Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łaskarzewie, Jan Wieczorek – kapelmistrz wraz z orkiestrą, Marian Korycki – wieloletni wójt gminy Łaskarzew, druh Dariusz Sadkowski – wieloletni komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, sponsorzy, druhowie z jednostek OSP, panie z KGW „Cyganeczki” oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Woli Rowskiej.

Laskarzew.pl, opr. AS
zdjęcia: Laskarzew.pl

Odwiedź nas na facebooku

Galeria 22

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.