KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Garwolinie. Komunikat PZD

Dodano:
garwolin - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Garwolinie. Komunikat PZD

23 maja rusza przebudowa ul. Jana Pawła II w Garwolinie. PZD apeluje do kierowców o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzonych robót, które będą blokowały ruch pojazdów budowy.Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie informuje, że w związku z podpisaniem umowy  z Wykonawcą robót na przebudowę ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie od m-ca maja do m-ca listopada 2022 roku będą występowały utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych na ul. Jana Pawła II. Roboty drogowe i kanalizacyjne będą realizowane etapami ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Wobec powyższego prosimy o stosowanie się do zatwierdzonej i uzgodnionej ze wszystkimi organami czasowej organizacji  ruchu, która będzie obowiązywała od dnia 23.05.2022r.

REKLAMA:


W szczególności prosimy o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzonych robót, które będą blokowały ruch pojazdów budowy. W przypadku mieszkańców ul. Jana Pawła II dojazd do posesji będzie możliwy zgodnie ze wskazaniami kierujących ruchem pracowników wykonawcy robót posiadających wymagane uprawnienia. Dojazd służb ratowniczych i do obiektów użyteczności publicznej również będzie możliwy w zależności od etapu wykonywanych robót od ul. Kościuszki lub ul. Sienkiewicza na takich samych zasadach.

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o zrozumienie, że dobro ogółu mieszkańców jest celem nadrzędnym, a  kompleksowa przebudowa ulicy Jana Pawła II przyczyni się w znaczny sposób do poprawy bezpieczeństwa użytkowników i estetyki naszego miasta. Wszelkie uwagi w sprawie utrudnień w ruchu lub konieczności zmiany w organizacji ruchu prosimy zgłaszać w formie elektronicznej pod adres: pzd@poczta.fm, telefonicznie tel. 25 685 26 00,  osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin pokój nr 213 lub 208 w godz. 7.00-15.00 lub bezpośrednio do Wykonawcy robót tel. 502 465 847.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.