KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Rekordowe środki na drogi powiatu garwolińskiego

Dodano:
garwolin - Rekordowe środki na drogi powiatu garwolińskiego

18 maja 2022 roku Powiat Garwoliński reprezentowany przez starostę powiatu garwolińskiego Mirosława Walickiego i wicestarostę Marka Ziędalskiego przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Jolanty Zawadka podpisali umowę z wykonawcą robót wyłonionym w drodze postępowania przetargowego - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. Umowa dotyczy realizacji zadania Przebudowa Infrastruktury Drogowo-Mostowej na Terenie Powiatu Garwolińskiego z dofinansowaniem

w kwocie ponad 17 mln złotych z programu rządowego Polski Ład-nabór pierwszy.W roku 2022 oraz 2023 na terenie powiatu garwolińskiego będą realizowane inwestycje drogowo-mostowe w zakresie rzeczowo-finansowym największym od momentu utworzenia powiatów w całym kraju tj.  od  1999 r.
- Sytuacja taka nie byłaby możliwa, gdyby nie programy rządowe, z których mogą skorzystać samorządy wszystkich szczebli w Polsce. Do głównych programów należą: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz  Polski Ład- Inwestycje Strategiczne.  Sięgamy po środki rządowe. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważna dla rozwoju gospodarczego naszego regionu jest sieć drogowa na właściwym poziomie.  Dlatego wciąż zabiegamy o dofinansowania do tych zadań. Budowa i remont dróg to podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców naszego powiatu – pisze starostwo w komunikacie skierowanym do mediów.

Szczególne podziękowania władze powiatu kierują do senator Marii Koc za wsparcie i pomoc przy pozyskaniu środków na realizacje inwestycji drogowych i nie tylko. Starosta kieruje również podziękowania dla radnych powiatu garwolińskiego za przeznaczenie środków z budżetu powiatu na realizację tego rekordowego przedsięwzięcia.
 
Powiat Garwoliński wykorzystuje wszystkie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne i tak w roku 2022 otrzymał dofinansowanie na następujące zadania:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:
    1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin – Górki – Izdebnik o wartości 2,86 mln zł i na odcinku o długości 1,40 km z kwotą dofinansowania w wysokości ponad
2 mln zł. Realizacja do dnia 30 września 2022r.
    2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371 W- ul. Jana Pawła II w Garwolinie w kwocie 4,5 mln złotych przy ogólnej wartości zadania w kwocie 6,77 mln złotych. Umowa
z wykonawca robót została podpisana w dniu 5 maja 2022 roku z firmą MELIORANT
z siedzibą w Garwolinie. Roboty rozpoczną się w dniu 24 maja b.r. a planowane ich zakończenie to 21 listopada b.r.
    3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306 W Wola Łaskarzewska -Trzcianka  na odcinku 6,4 km z dofinansowaniem w kwocie 7,5 mln złotych. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 16 maja 2022 roku, a otwarcie ofert wyznaczono na dzień
6 czerwca  b.r. Ogólna wartość zadania to kwota ponad 10, 5 mln złotych. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

REKLAMA:


Polski Ład- Inwestycje Strategiczne:
    4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W na terenie Gminy Maciejowice
w miejscowości: Pogorzelec,  Polik i Maciejowice w kwocie 9, 86 mln zł – odcinek
o długości 7, 41 km;
    5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W na terenie Gminy Sobolew i Gminy Trojanów w miejscowości: Sokół i Wola Korycka Dolna w kwocie 5, 51 mln zł – odcinek o długości 3,38 km;
    6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363W na terenie Gminy Trojanów w miejscowości Mroków w kwocie 5, 24 mln zł – odcinek o długości 3,10 km;
    7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W na terenie Gminy Pilawa w miejscowości Puznówka w kwocie 5, 18 mln zł – odcinek o długości 2,29 km;
    8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka- Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów w m. Nowy Kębłów (Gmina Żelechów) w kwocie 2,21 mln zł – odcinek o długości 1,9 km;
    9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317W Parysów – Gózd – Borowie – ul. Borowska
w m. Parysów (Gmina Parysów) w kwocie 0,69 mln zł – odcinek o długości 0,31 km;
    10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235W Redzyńskie – Laliny na terenie Gminy Borowie w miejscowości Laliny w kwocie 1,35 mln – odcinek o długości 0,99 km;
    11. Przebudowa mostu JNI 1001837 na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W Brzegi – Kalinów – Goniwilk w miejscowości Nowy Goniwilk w km 9+605 z dojazdem
w kwocie 1,19 mln zł – 1 obiekt inżynieryjny.
       
Zadania będą realizowane z podziałem na dwa etapy uwzględniające 50 % zakresu rzeczowo-finansowego w roku 2022 i pozostałe 50 % w roku 2023. Zakres rzeczowy będzie obejmował kompleksową przebudowę, a parametry techniczne dróg i obiektu inżynieryjnego będą zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i obiekty inżynieryjne.

Reasumując ogólna wartość zaplanowanych do wykonania  robót uwzględniając środki zewnętrze i środki własne to kwota ok.  52 mln złotych. Ogólna kwota pozyskanych przez powiat garwoliński środków zewnętrznych wynosi ok. 32 mln złotych. Starania o dalsze środki zewnętrzne powiat garwoliński już wykonał składając wnioski na kolejne nabory, w ramach Polskiego Ładu na kwotę 40 mln złotych. Według komunikatów rządowych rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie maja i czerwca b.r.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Czytać takie artykuły to aż miło, ale co z zakorkowanym miastem Garwolin? By przejechać bez nerwów miasto, to tylko w niedzielę można. (, #IP 687127b7e7) Odpowiedz

Sześć dni w tygodniu kierowcom dostarczają włodarze miasta Garwolin adrenaliny. Jazda w korkach powoduje większe zużycie paliwa, spaliny z rur wydechowych i zdecydowanie zatrute powietrze. Tak się składa, że plac zabaw dla dzieci jest niedaleko tuż przy jezdni przy tak zwanym kwadracie. Zatem pytanie do redakcji, by przeprowadzono wywiad z panią burmistrz Marzeną Świeczak kiedy i czy są w planach mosty przez rzekę Wilgę i co zamierzają w ratuszu by odkorkować miasto Garwolin? Powstają bloki mieszkalne na ul. Romanówka, na ul. Targowa, na ul. Lubelska itd. Nowych mostów jak i ulic nie przybywa, a mieszkańców z samochodami owszem. Jeśli nic w tej kwestii ratusz nie uczyni Garwolin należy zablokować przez kierowców zmotoryzowanych wszelakimi pojazdami bez wyjazdu i wjazdu z miasta i do miasta.