Wiadomości z Garwolina

Czy rada miasta wybierze nowego przewodniczącego? Nie musi tego robić

Dodano:
garwolin - Czy rada miasta wybierze nowego przewodniczącego? Nie musi tego robić

22 lutego 2022r. Jarosław Jaskuła został odwołany z funkcji przewodniczącego rady miasta Garwolin. Od tamtego czasu radni nie wybrali nowego przewodniczącego, ale wcale nie muszą tego robić.


(Na zdjęciu Andrzej Ostolski i Jarosław Jaskuła)

22 lutego w głosowaniu niejawnym został odwołany przewodniczący rady miasta Jarosław Jaskuła z klubu PiS. Pod wnioskiem o odwołanie Jaskuły podpisali się: Andrzej Ostolski, Piotr Piesiewicz, Stanisław Piesiewicz (cała trójka z PiS), Marek Mikulski, Jakub Starzyński, Tomasz Wielgosz i Jan Paziewski.

Ośmiu radnych głosowało za odwołaniem Jaskuły, jeden się wstrzymał, a za nieodwoływaniem przewodniczącego głosowało czterech radnych.

Od tamtego czasu sesje zwołuje wiceprzewodniczący rady miasta Andrzej Ostolski. Czy radni wybiorą w tej kadencji nowego przewodniczącego?
- To nie jest sprawa najważniejsza. Najważniejsze jest, żeby sesje się odbywały zgodnie z planem pracy przyjętym na sesji budżetowej w 2021r. Dowie się pan o wszystkim w odpowiednim czasie - komentuje tę kwestię dla KG Andrzej Ostolski.

Po kilkuminutowej rozmowie jednak dodaje: - Na pewno przewodniczący będzie wybierany, nie powiem na której sesji, ale będzie to po sesji absolutoryjnej dla burmistrz – dodaje wiceprzewodniczący.

REKLAMA:


- Żaden przepis prawa nie wyznacza radzie terminu na podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego, jeżeli w dalszym ciągu funkcję pełni chociażby jeden wiceprzewodniczący. Oznacza, to iż działania rady miasta Garwolin nie są niezgodne z prawem - informuje Wojciech Brodzik, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Wydział Nadzoru Prawnego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

„Działania rady miasta Garwolin chociaż wizerunkowo wątpliwe, są zgodne z prawem”

Wojewoda mazowiecki nie ingeruje w takich przypadkach w działanie rady.

-  Wojewoda mazowiecki poza przypadkami określonymi w ustawach nie może narzucać radzie miasta Garwolin podejmowania określonych działań w tym nakazywać jej wybór przewodniczącego Rady. Wojewoda mazowiecki uprawniony był do zbadania zgodności z prawem uchwały nr LIII/300/2022 Rady Miasta Garwolina z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego rady miasta Garwolina, co zrobił. Natomiast do zwołania sesji w trybie art. 19 ust. 7 ustawy nie jest uprawniony, z uwagi na to, że w dalszym ciągu funkcję pełni wiceprzewodniczący rady. Działania rady miasta Garwolin chociaż wizerunkowo wątpliwe, są zatem zgodne z prawem, gdyż ustawa nie wyznacza terminu na wybranie przewodniczącego rady po uprzednim odwołaniu poprzedniego – dodaje Wojciech Brodzik.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.