Wiadomości z Garwolina

Wójt gminy Parysów z absolutorium

Dodano:
garwolin - Wójt gminy Parysów z absolutorium

Na sesji w dniu 9 czerwca 2022 r. rada gminy Parysów udzieliła wójt gminy Parysów Bożenie Kwiatkowskiej wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

Sesja absolutoryjna to obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym.

Przed przystąpieniem do udzielenia absolutorium, radni wzięli udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Parysów za 2021 rok”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie i stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy.

REKLAMA:


Radni udzielili wójtowi gminy Parysów wotum zaufania.

Jednogłośnie również podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Parysów za 2021 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium wójt gminy Parysów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
W swoim wystąpieniu wójt podziękowała radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za dobrą współpracę.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.