Wiadomości z Garwolina

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Miasta Garwolina za 2021 rok

Dodano:
garwolin - Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Miasta Garwolina za 2021 rok

Podczas wczorajszej sesji, rada miasta Garwolina na czele z wiceprzewodniczącym rady Andrzejem Ostolskim zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe miasta Garwolina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzieliła wotum zaufania (jednogłośnie) i absolutorium (14 głosów za, 1 głos wstrzymujący) burmistrzowi Garwolina Marzenie Świeczak.


Przed podjęciem uchwał omówiono „Raport o stanie miasta Garwolina za rok 2021”, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym co roku przedstawia radzie miasta burmistrz. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i stanowi kompendium wiedzy o działalności samorządu za ubiegły rok.

REKLAMA:


Absolutorium jest wyrazem m.in. pozytywnej opinii o działaniach, wydawaniu środków publicznych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. To także dowód zaufania i docenienia pracy wszystkich osób działających na rzecz naszej „Małej Ojczyzny” jaką jest Garwolin.

Burmistrz Marzena Świeczak dziękując radnym podkreśliła, że jest to dla niej, wszystkich pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek podległych, docenienie wkładu pracy w rozwój miasta.  A przed samorządem kolejny rok pracy, wiele kolejnych wyzwań i zadań inwestycyjnych do realizacji. – Działamy dalej nie spoczywając na laurach – podkreśla burmistrz. Więcej szczegółów na ten temat wkrótce.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 6

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.