Wiadomości z Garwolina

Burmistrz miasta i gminy Pilawa Albina Łubian otrzymała jednogłośnie absolutorium i wotum zaufania

Dodano:
garwolin - Burmistrz miasta i gminy Pilawa Albina Łubian otrzymała jednogłośnie absolutorium i wotum zaufania

W czwartek 23 czerwca 2022 roku odbyła się LII Sesja Rady Miejskiej w Pilawie. Najważniejszym punktem posiedzenia było udzielenie burmistrz miasta i gminy Pilawa wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu, a także pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły.


Sesja rozpoczęła się jednak od przedstawienia części merytorycznej dotyczącej działań wykonywanych przez urząd miasta i jednostki organizacyjne w 2021 roku. Opis tych działań i statystyki ujęte zostały w ‘’Raporcie o stanie Miasta i Gminy Pilawa’’. Raport jest od 4 lat obowiązkowym dokumentem, który każdego roku przygotowywany jest przez Burmistrza, a na jego podstawie radni udzielają mu wotum zaufania.

REKLAMA:


W trakcie posiedzenia burmistrz przedstawiła informację dotyczącą tegorocznego raportu wskazując najważniejsze zadania realizowane przez samorząd i wyjaśniając, jak sytuacja epidemiologiczna w 2021 roku wpłynęła na ich realizację. Radni wysłuchali także sprawozdania z wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, a także opinii komisji rewizyjnej. W ślad za tym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia burmistrz miasta i gminy Pilawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r. Podjęcie uchwały poprzedzone było analizą i oceną poszczególnych komisji rady, które również pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy.

Na zakończenie obrad, burmistrz podziękowała radnym za zaufanie i docenienie pracy, a pracownikom urzędu, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, strażakom, członkom kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańcom za rok dobrej współpracy. Podkreśliła, że na sukces samorządu składa się bowiem codzienna praca wielu osób. Dziękowała za wsparcie przy realizacji budżetu, a także ciekawe pomysły oraz inicjatywy. Za poświęcenie, troskę i otwartość na potrzeby innych, oraz wyrozumiałość i wspólny dialog.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 9

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Nie zadowolony (, #IP b6d592d5cf) Odpowiedz

Pani burmistrz kiedy w końcu przed dworcem PKP będzie prawdziwy parking dla samochodów??? Bo te 6 miejsc to chyba za mało nie mówiąc o tym parkingu w błocie i bez wjazdu k/mięsnego.