KurierGarwoliński.pl

czan maj 2022

Wiadomości z Garwolina

Prezydent podpisał ustawę, dzięki której limity na gotówkę nie wejdą w 2023r.

Dodano:
garwolin - Prezydent podpisał ustawę, dzięki której limity na gotówkę nie wejdą w 2023r.

5 sierpnia prezydent podpisał ustawę, dzięki której nowe limity na gotówkę nie zostaną wprowadzone w 2024r. Transakcje gotówkowe między przedsiębiorcami miały być możliwe do 8 tys. zł, a transakcje między konsumentem a przedsiębiorcą do 20 tys. zł. Przesunięcie terminu wejścia tych limitów w życie zostało zaszyte w ustawie o kredycie hipotecznym.


Prezydent podpisał ustawę


Nie będzie nowych limitów na gotówkę w 2023r. W ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, popisanej 5 sierpnia przez prezydenta, wydłuża się także vacatio legis przepisów, zgodnie z którymi:
1) płatności dokonywane przez konsumenta na rzecz przedsiębiorcy o wartości przekraczającej 20 000 zł mają być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego,
2) ma zostać obniżona (z 15 000 zł do 8 000 zł) kwota wartości transakcji, po której przekroczeniu przedsiębiorca obowiązany jest dokonywać oraz przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Przepisy te pierwotnie miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. – ustawa zakłada zaś ich wejście w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. (w tym celu ustawa nowelizuje ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

REKLAMA:


Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wycofania nowych limitów


W transakcjach między konsumentem, a przedsiębiorcą nie zostanie wprowadzony limit dla transakcji gotówkowych. Z kolei w transakcjach zawieranych między przedsiębiorcami limit zostanie utrzymany na poziomie 15 tys. zł. Wiceminister Marcin Warchoł zapowiada, że zgodnie z jego inicjatywą takie rozwiązania będą obowiązywały również w 2024 r.

Gdyby nie udało się wprowadzić tych przepisów, konsumentom oraz przedsiębiorcom ograniczono by dokonywanie rozliczeń gotówkowych.

Źródło: prezydent.pl, www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/
zdjęcie: Maciej Biedrzycki KPRP


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.