KurierGarwoliński.pl

czan maj 2022

Ciekawe tematy z Garwolina

Szybciej do Krakowa: Jest ZRID na kolejny odcinek S7

Dodano:
garwolin - Szybciej do Krakowa: Jest ZRID na kolejny odcinek S7

Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która umożliwia budowę drogi ekspresowej S7 Miechów - Szczepanowice. Dokument pozwala też na rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte pod budowę drogi nieruchomości. W najbliższym czasie GDDKiA przekaże plac budowy wykonawcy.


Zakres inwestycji  na trasie Miechów - Szczepanowice
Odcinek Miechów - Szczepanowice jest ostatnim odcinkiem S7 pomiędzy Warszawą i Krakowem, który czeka na rozpoczęcie prac. W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg główny drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,3 km. Przebudowane będą istniejące drogi kolidujące z drogą ekspresową, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie też infrastruktura dla pieszych oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7.

Wzniesione zostanie pięć wiaduktów, a jeden z nich będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt. Powstanie system odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Do wykonania są także urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym na przejścia dla zwierząt, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej.
Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej. Powstanie oświetlenie oraz zasilająca sieć energetyczna i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Od północy odcinek S7 Miechów - Szczepanowice połączony zostanie z węzłem Miechów, budowanym w ramach odcinka Moczydło - Miechów, natomiast od południa z węzłem Szczepanowice, wybudowanym już w ramach odcinka S7 Szczepanowice – Widoma.

Termin i koszt realizacji
Zgodnie z umową zakończenie prac na tym odcinku powinno nastąpić w sierpniu 2024 r.
Koszt prac wyniesie ponad 162,4 mln zł. Środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego.

REKLAMA:


Kalendarium:
29 czerwca 2017 r. - rozpoczęcie prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)
17 sierpnia 2018 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU)
12 listopada 2019 r. - uzyskanie DŚU 
16 grudnia 2019 r. - postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ) o nadaniu DŚU rygoru natychmiastowej wykonalności
29 kwietnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę
10 grudnia 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty
8 lutego 2021 r. - podpisanie umowy na projekt i budowę z konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i SP SINE MIDAS STROY (partner)
8 grudnia 2021 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Małopolskiego

S7 od Krakowa na północ
Odcinek Miechów - Szczepanowice jest częścią ponad 55-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne: 
    • Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km 
    • Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km 
    • Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km 
    • Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km 
Trwa budowa odcinka S7 Moczydło - Miechów. Aktualnie zaawansowanie prac na tym odcinku wynosi 66 proc. Zakończenie budowy przewidywane jest w przyszłym roku.

Budowa ponad 13-kilometrowego odcinka S7 Szczepanowice - Widoma zakończyła się i droga została oddana do ruchu 4 października 2021 r. Odcinek S7 Widoma - Kraków jest w trakcie realizacji. Aktualne zaawansowanie prac wynosi tu ponad 14 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2024 r.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.