KurierGarwoliński.pl

czan maj 2022

Wiadomości z Garwolina

Procedura łączenia: dlaczego warto wykonać badanie planu połączenia spółek?

Dodano:
garwolin - Procedura łączenia: dlaczego warto wykonać badanie planu połączenia spółek?

Polski system prawny dopuszcza przeprowadzenie procedury zmierzającej do połączenia się spółek. Możliwości w tym zakresie jest wiele, ale trzeba oczywiście postępować zgodnie z określonymi normami, w tym zadbać o wszelką dokumentację. Mowa w szczególności o planie połączenia spółek, który w wielu przypadkach podlega obowiązkowemu badaniu w zakresie poprawności i rzetelności.Badanie planu połączenia spółek

Możliwość połączenia istniejących już spółek dopuszcza kodeks spółek handlowych. Na taki ruch zgodę muszą wyrazić wspólnicy łączących się spółek. Do połączenia dochodzi najczęściej w celu wzmocnienia pozycji na danym rynku lub po prostu powołania nowego podmiotu. Kodeks spółek handlowych dokładnie określa zasady, jakimi należy kierować się w przypadku łączenia spółek, w tym wyznacza możliwe metody oraz wskazuje, czym dokładnie jest plan połączenia. Przyjrzyjmy się temu z bliska!

badanie plany polaczenia spolek

Jak połączyć spółki - wszystko, co warto wiedzieć

W przypadku połączenia spółek kodek spółek handlowych jako efekt finalny przewiduje powstanie spółki kapitałowej jako spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej czy prostej spółki akcyjnej.

W myśl obowiązujących norm nie ma możliwości, aby w wyniku połączenia powstała spółka osobowa, a zgodnie z kodeksem spółek handlowych na skutek połączenia spółki kapitałowej z osobową, ta druga nie może pełnić roli spółki przejmującej albo nowo zawiązanej. Co więcej, nie można łączyć spółek, które znajdują się w fazie likwidacji oraz upadłości.

Metody łączenia spółek - jakie wyróżniamy?
Wszystko sprowadza się tak naprawdę dwóch metod łączenia spółek prawa handlowego. Wyróżnić należy tutaj metodę konsolidacji, kiedy to dwa lub więcej podmiotów na skutek stosownej umowy łączą się ze sobą tworząc nową spółkę, jak i metodę inkorporacji, czyli przejęcia, gdzie spółka przejmowana przestaje istnieć i jest niejako wchłonięta (w tym przede wszystkim jej majątek) do spółki przejmującej. W tym miejscu przeczytaj o wycenie udziałów w spółce z o.o., ponieważ ma ona znaczenie w kontekście przenoszenia majątku spółki przejmowanej.


Badanie planu połączenia spółek - jak wykonać?
Nie ma co kryć, że jednym z najważniejszych elementów formalnych przy połączeniu spółek jest sporządzenie planu połączenia. Dokument taki musi mieć postać pisemną i zawierać wszystkie wymienione w przepisach elementy. Planem połączenia nazywamy pismo, w którym umieszcza się najważniejsze informacje o łączących się spółkach, podaje adres siedziby spółki przejmującej czy nowo powstałej spółki, zasady dotyczące przyznania udziałów czy akcji łączących się podmiotów itp.

Co jest konieczne w procesie łączenia?
W procesie łączenia często konieczne jest sprawdzenie planu połączenia w zakresie poprawności zawartych tam danych. Plan połączenia podlega badaniu przez wyznaczonego przez sąd rejestrowy biegłego, przy czym we wniosku złożonym do sądu rejestrowego spółki mogą zaproponować nazwisko biegłego. Warto dokładnie zapoznać się z tym tematem i zlecić badanie planu połączenia - Rzeczoznawcy.net.pl profesjonalistom, którzy posiadają kompetencję i doświadczenie w tym obszarze.

Artykuł sponsorowany