czan maj 2022

Wiadomości z Garwolina

Zmodernizowali Źródlaną i I etap ul. Mickiewicza

Dodano:
garwolin - Zmodernizowali Źródlaną i I etap ul. Mickiewicza

Modernizacja ul. Źródlanej oraz I etap modernizacji ul. Mickiewicza w Garwolinie zostały zakończone. Inwestycje zostały wsparte dotacjami o łącznej wartości 314 000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


Województwo Mazowieckie dofinansowało miasto Garwolin dotacją w wysokości 214 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rej. Ul. Mickiewicza Etap I” oraz kwotą 100 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rej. Ul. Źródlanej”.

W ramach I etapu modernizacji ul. Mickiewicza, inwestycja objęła swoim zakresem wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na powierzchni 3 431,94 m2 i długości 597,49 m. W ramach prac dodatkowych wykonane zostały m. in. roboty pomiarowe, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wykonanie wykopów, uzupełnienie poboczy gruntem, humusowanie skarp i poboczy, odmulenie rowów i budowa przepustów. Całkowita wartość inwestycji 461 254,72 zł, w tym wkład własny z budżetu miasta Garwolina w kwocie 247 254,72 zł.

REKLAMA:


W ramach modernizacji ul. Źródlanej inwestycja objęła swoim zakresem wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 2188,31 m2 i długości 422,80 m. Prace dodatkowe to m. in. roboty pomiarowe, przebudowa przepustu, wykonanie poszerzeń jezdni, odmulenie rowów, utwardzenie pobocza tłuczniem, oznakowanie pionowe. Całkowita wartość inwestycji 387 019,52 zł, w tym wkład własny z budżetu miasta Garwolina w kwocie 287 019,52 zł.

- Planowana łączna kwota całkowita zadań wynosiła 666 965,45 zł. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną w kraju związaną m.in. z inflacją czy skutkami gospodarczymi wywołanymi przez konflikt zbrojny w Ukrainie, inwestycje wyszły droższe niż planowano. Miasto Garwolin musiało zwiększyć w budżecie pulę pieniędzy przeznaczoną na przedsięwzięcia, których ostateczny koszt rozstrzygnięty w przetargu wyniósł łącznie 848 274,24 zł – czytamy na stronie urzędu.

8 lipca 2022 roku burmistrz miasta Garwolina Marzena Świeczak przy kontrasygnacie skarbnik Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej podpisały z członkiniami zarządu województwa mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc umowy o łącznej wartości 314 tys. zł dofinansowania z Mazowsza.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 14

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Wstyd (, #IP cb993de0f0) Odpowiedz

Byc policjantem. Ale sa tacy ktorym bez roznicy. Najgorszy sort

Ciekawe (, #IP 518cfda81d) Odpowiedz

Ciekawe kto ma tam działki skoro łyse pole?a droga taka ładna

RĘCE OPADAJĄ I NIE TYLKO (, #IP e7413b6f7f) Odpowiedz

NA ULICĘ W POLU SĄ PIENIĄDZE A NA RÓŻANĄ NIE - PRZECIEŻ TAM LUDZIE MIESZKAJĄ TO PO CO IM ULICĘ ZROBIĆ

Gdzie? (, #IP d44401f7d2) Odpowiedz

Tak bez wstęg i nożyczek?

(, #IP d81a0a6268) Odpowiedz

Miastem pisiory nie rządzą.

No i bardzo dobrze. (, #IP a7cbdc1d5f) Odpowiedz

No i bardzo dobrze. Od miasta niech się trzymają z daleka. Wystarczy że PIS rządzi na wsi.