czan maj 2022

Wiadomości z Garwolina

Nowy odcinek ulicy Zacisze w Garwolinie

Dodano:
garwolin - Nowy odcinek ulicy Zacisze w Garwolinie

Przebudowa ul. Zacisze w Garwolinie została zakończona. Blisko 44 % kosztów inwestycji zostało sfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Inwestycja została zrealizowana z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na remont odcinka ul. Zacisze od ulicy Jagodzińskiej do ulicy Budzeń, Miasto otrzymało w 2022 roku dofinansowanie w wysokości 346 180,66 zł Wniosek o dofinansowanie został złożony w naborze w 2021 roku. Wówczas, planowana kwota całkowita zadania według kosztorysu wynosiła 576 967,77 zł Inwestycja wyszła jednak droższa niż planowano, a miasto Garwolin musiało zwiększyć w budżecie pulę pieniędzy przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia. 789 017,99 zł to ostateczny koszt przebudowy rozstrzygnięty w przetargu. Wkład własny miasta wyniósł 442 837,33 zł.

REKLAMA:


Długość wyremontowanej drogi wynosi 0,315 km. Droga po przebudowie posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej i jednostronny chodnik z lewej strony. Inwestycja objęła także wykonanie elementów odwodnienia, oznakowania pionowego i poziomego. Po stronie prawej wykonane zostało pobocze z kruszywa łamanego. Zjazdy do posesji po obu stronach zaprojektowano z kostki brukowej.

Przebudowa ulicy m.in. zwiększy bezpieczeństwo i płynność w ruchu samochodowym oraz pieszym, umożliwiając dogodną komunikację i dostęp do obiektów użyteczności publicznej bezpośrednio położonych w sąsiedztwie.

– Dziękuję za zaangażowanie panu Henrykowi Kowalczykowi – wicepremierowi, pani Marii Koc – senator RP, panu Konstantemu Radziwiłłowi – wojewodzie mazowieckiemu oraz wszystkim, którzy dorzucili swoją cegiełkę współpracy. Razem budujemy Garwolin – podsumowuje burmistrz Garwolina Marzena Świeczak.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 12

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.