KurierGarwoliński.pl

Ciekawe tematy z Garwolina

Szybciej nad morze: Budują S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem

Dodano:
garwolin - Szybciej nad morze: Budują S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem

Na całym blisko 35-kilometrowym odcinku tej trasy, podzielonym na trzy zadania realizacyjne, trwają już prace budowlane. Prowadzone są przy zapewnieniu ciągłej przejezdności pojazdów dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Wyjątkiem jest przebudowywany most na Wiśle i okolice Kazunia, gdzie obowiązuje zmienny układ pasów 2 plus 1. Takie rozwiązanie pozwala utrzymać większą przepustowość na mocniej obciążonym ruchem kierunku.

Rozbiórki obiektów, roboty ziemne, mostowe
Na odcinku Płońsk Południe (Siedlin) – Załuski, na który niedawno GDDKiA uzyskała decyzję o Zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i przekazała plac budowy, wykonawca rozpoczął roboty rozbiórkowe mostu w Szczytnie. Na węźle Płońsk Południe rozbiera nawierzchnię, usuwa bariery i ekrany akustyczne. Prowadzi także wycinkę drzew. Na sąsiednim odcinku Załuski - Modlin trwają roboty ziemne (wykopy, nasypy) i odhumusowanie. W zakresie robót mostowych wykonywane jest deskowanie, zbrojenie i betonowanie podpór oraz skrzydeł. Na odcinku najbliższym Warszawy, pomiędzy Modlinem a Czosnowem, budowane są warstwy konstrukcyjne drogi. Rozbierane są istniejące obiekty mostowe, by w ich miejsce powstały nowe. Przebudowywane są kolizje z istniejącą siecią elektro-energetyczną.

Przypomnijmy, że w miejscu obecnej dwujezdniowej i dwupasowej DK7 powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z trzema pasami ruchu. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (na nitce obiektu w kierunku Gdańska). Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczegóły dotyczące zmian w organizacji ruchu jak i inne informacje o kontrakcie dostępne są na stronie internetowej S7 Płońsk - Czosnów

Trzy kontrakty
Odcinek S7 Płońsk - Czosnów został podzielony na trzy zadania realizacyjne. Stąd wynikiem przeprowadzonych postępowań przetargowych jest zawarcie umów z trzema wykonawcami.
S7 Płońsk Południe (Siedlin) – Załuski, długość 12,9 km
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska. Umowa o wartości 692,5 mln zł została zawarta we wrześniu 2020 r. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2025 r.

REKLAMA:


S7 Załuski – Modlin, długość 12 km
Odcinek buduje Mostostal Warszawa. Umowa o wartości 635 056 154,84 zł została zawarta w lipcu 2020 r. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z wiosną 2025 r.
S7 Modlin – Czosnów, długość 9,7 km
Wykonawcą jest firma Budimex. Umowa o wartości ok. 598,8 mln zł została zawarta w maju 2020 r. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z końcem 2023 r.

Obecnie terminy umowne nie uległy zmianie, czyli nie zostały podpisane aneksy. W procedowaniu są roszczenia wykonawców. Oczekują oni wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych (np. z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID). Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót. Warunki kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego, gdy są zasadne zostają naliczone i wyegzekwowane od wykonawcy.

S7 na północ od Warszawy
Kierowcy mają już do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 km trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk - Czosnów. Kierowcy z 35 kilometrów będą mogli korzystać w 2025 r. Niedawno GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na realizację 9 km drogi pomiędzy Czosnowem i Kiełpinem. W przygotowaniu jest druga część trasy z Czosnowa do stolicy, czyli odcinek Kiełpin - Warszawa (13 km). GDDKiA kompletuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Postępowanie ma być ogłoszone do końca czerwca.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 3

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Super (, #IP 7480e327d6) Odpowiedz

W porównaniu z tym. Co było. Już jest super. Trochę wolniej się jedzie przez te remonty ale potem. Już się leci Dla nas idealnie by było dobić do s 7 omijając Warszawę bo tu najgorzej jest oczywiście od strony naszego. Powiatu.