czan maj 2022

Ciekawe tematy z Garwolina

5 zabytków z powiatu garwolińskiego ze wsparciem sejmiku Mazowsza

Dodano:
garwolin - 5 zabytków z powiatu garwolińskiego ze wsparciem sejmiku Mazowsza

Renowacja wnętrza kościoła w Parysowie, roboty budowlane i konserwatorskie w kościele w Górznie, ochrona przeciwpożarowa dawnej plebanii w Sobolewie– to tylko kilka z 14 zabytków z subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego, które otrzymały wsparcie sejmiku województwa w ramach programu 'Mazowsze dla zabytków'. Wczoraj decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego. Na niezbędne remonty, naprawy i modernizacje władze regionu przeznaczą w sumie 13,8 mln zł, z czego blisko

 1,7 mln zł trafi do subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego.Po raz kolejny nabór w ramach programu „Mazowsze dla zabytków” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jak podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, potrzeby są ogromne o czym świadczy liczba zgłaszanych projektów. – Co roku stajemy przed ogromnym dylematem. Zarówno liczba projektów, jak i wartość dotacji, o którą występują beneficjenci jest z roku na rok wyższa. Z jednej strony pokazuje to olbrzymią troskę o dziedzictwo kulturowe, z drugiej pokazuje, jak wielkie są potrzeby. W tym roku trafiło do nas aż 255 wniosków na niebagatelną kwotę 51 mln zł.

Przy ocenie wniosków pod uwagę brane były: konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zachowania zabytku, kwalifikowalność kosztów, znaczenie zabytku dla mieszkańców, w tym rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz jego dostępność dla społeczności lokalnej i turystów. Wsparcie otrzymały wszystkie wnioski, które uzyskały min. 44 punkty.

REKLAMA:


Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska, określenie pułapu punktów na poziomie 44 pozwoliło na przyznanie większej liczby dotacji. – Z uwagi na tak olbrzymie zainteresowanie, podobnie jak w roku ubiegłym podjęliśmy trudną decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia. Tym samym mogliśmy wybrać do dofinansowania większą liczbę projektów. W skali całego województwa w tym roku aż 148 mazowieckich zabytków przejdzie prace konserwatorskie i niezbędne remonty. 14 z nich znajduje się w subregionie siedleckim i powiecie mińskim.

820 tys. zł dla powiatu garwolińskiego


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.