czan maj 2022

Wiadomości z Garwolina

Nowi sołtysi ślubowali

Dodano:
garwolin - Nowi sołtysi ślubowali

Każdy sołtys odebrał zaświadczenie o wyborze oraz specjalną teczkę z herbem gminy Łaskarzew, a następnie złożyli oficjalne ślubowanie.

We wtorek (9 lipca) odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowych sołtysów z gminy Łaskarzew. Podczas ceremonii, nowo wybrani sołtysi oficjalnie złożyli ślubowanie, obiecując służyć mieszkańcom swojej miejscowości, przestrzegać praw i godnie reprezentować swoje sołectwo.

Każdy sołtys odebrał zaświadczenie o wyborze oraz specjalną teczkę z herbem gminy Łaskarzew, a następnie złożyli oficjalne ślubowanie.

Nowo zaprzysiężeni sołtysi złożyli ślubowanie na ręce wójta Marka Ziędalskiego oraz przewodniczącej Rady Gminy Łaskarzew Marzeny Getka. Podczas uroczystości obecne były również zastępca wójta Sylwia Szopa oraz skarbnik Hanna Seremak.

Rola sołtysa polega na zarządzaniu sołectwem, reprezentowaniu jego interesów na forum gminy oraz organizowaniu życia społeczności lokalnej. Sołtys ma także obowiązek dbać o porządek i rozwój swojej miejscowości, a także reagować na potrzeby mieszkańców oraz reprezentować ich wobec władz gminy.
Funkcja sołtysa jest bardzo ważna dla sołectwa, ponieważ to on jest głównym przedstawicielem mieszkańców i ma bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące rozwoju miejscowości. Sołtys jest również odpowiedzialny za koordynację działań społeczności lokalnej, takich jak organizacja imprez kulturalnych czy inwestycje w infrastrukturę. Dlatego też wybór nowych sołtysów jest istotnym momentem dla każdego sołectwa, ponieważ od ich zaangażowania i umiejętności zależy rozwój oraz dobrobyt lokalnej społeczności.

Odpowiedzialność sołtysa w kształtowaniu życia społeczności jest ogromna, dlatego warto docenić ich pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

Sołtysi z gminy Łaskarzew:

Aleksandrów - Sołtys Krzysztof Kędziorek

Budel - Sołtys Teresa Kondej

Budy Krępskie - Sołtys Stanisława Przybysz

Celinów - Sołtys Agnieszka Kondej

Dąbrowa - Sołtys Michał Sałata

Dąbrowa-Kolonia - Sołtys Teresa Rendaszka

Grabina - Sołtys Wojciech Capek

Stary Helenów - Sołtys Bededykt Ragus

Izdebno - Sołtys Maria Parzyszek

Izdebno-Kolonia - Sołtys Dawid Paziewski

Kacprówek - Sołtys Dariusz Pieniak

Krzywda - Sołtys Hanna Kusak

Ksawerynów - Sołtys Monika Wysocka

Leokadia - Sołtys Adam Wojdat

Lewikow - Sołtys Anna Ziecina

Lipniki - Sołtys Krystyna Kuc

Melanów - Sołtys Anna Zackiewicz

Nowy Pilczyn - Sołtys Wojciech Boryń

Stary Pilczyn - Sołtys Robert Parzyszek

Sośninka - Sołtys Marian Kondej

Uścieniec - Sołtys Danuta Łuczyńska

Wanaty - Sołtys Janusz Trzciałkowski

Wola Łaskarzewska - Sołtys Jacek Dębęk

Wola Rowska - Sołtys Aneta Alot

Zygmunty - Sołtys Grzegorz Grudzień


REKLAMA:


Zdjęcie: Gmina Łaskarzew


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.