Wiadomości z Garwolina

Ponad ćwierć miliona złotych trafi do OSP z terenu Gminy Garwolin

Dodano:
garwolin - Ponad ćwierć miliona złotych trafi do OSP z terenu Gminy Garwolin

Do ochotniczych straży pożarnych z gminy Garwolin trafiły nie tylko środki z WFŚiGW, o czym pisaliśmy 21 sierpnia, ale też z FSUSR (razem prawie 100 tys. zł). Kolejne pieniądze już niebawem mogą popłynąć do jednostek z Fundacji Orlen.


Strażacy z gminy Garwolin dbają skutecznie  o swoje wyposażenie. A wszystko po to, żeby nam żyło się bezpieczniej.
Druhowie i druhny z OSP z gminy Garwolin nie tylko chronią i czynnie uczestniczą w akcjach  ratunkowo-gaśniczych, ale również mając świadomość ograniczonych zasobów, zdobywają środki na funkcjonowanie, ochronę i zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców.

"Dobra współpraca - to się opłaca" - to widać we współpracy jednostek OSP z władzami samorządowymi  gminy Garwolin, w szczególności z wójtem Marcinem Kołodziejczykiem, WFOŚiGW i FSUSR.

W dniu 20 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Górznie zostały podpisane umowy z JST i OSP,  w tym aż 5 jednostek z terenu gminy Garwolin . Jednostki OSP pozyskały środki z WFOŚiGW z programu 2019-NZ-2 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom  oraz usuwanie ich skutków  poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

- Do programu mogła zgłosić się każda straż. Wszystkie zainteresowane z terenu naszego województwa o ile spełniały kryteria i założenia programowe odnośnie liczby wyjazdów, wywiązywały się z opłat środowiskowych oraz posiadały pozytywną opinię z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP WM mogły otrzymać dofinansowanie – powiedział jeden z beneficjentów  Adam Kocyk - Prezes OSP w Miętnem.

Wykaz straży, które otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW:


W dniu 19 sierpnia 2019 r. złożyły wnioski do WFOŚiGW w Warszawie  na pozostałe jednostki OSP z terenu gminy Garwolin.

Ponadto wszystkie  jednostki OSP w gminie Garwolin były zainteresowane dofinansowaniem z FSUSR w związku z tym, że swoje działania prowadzą dla wszystkich mieszkańców w tym dla rolników i ich rodzin. Wnioski zostały złożone 8 marca 2019 r. i  wszystkie  zostały rozpatrzone pozytywnie. Obecnie straże są na etapie podpisywania deklaracji i umów w tej sprawie.

Wykaz straży, które otrzymały dofinansowanie z FSUSR:Jednostki OSP z gminy Garwolin czekają jeszcze na oceny wniosków, które złożyły w marcu 2019 r.  do Fundacji ORLEN. Wyniki znane będą 31 sierpnia 2019 r.

REKLAMA:


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 37

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.