Wiadomości z Garwolina

176 tysięcy zł na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej

Dodano:
garwolin - 176 tysięcy zł na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej

30 lipca 2020r w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie wicestarosta powiatu garwolińskiego Marek Ziędalski oraz skarbnik powiatu garwolińskiego Jolanta Zawadka w obecności wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła podpisali umowę na dofinansowanie projektu:„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Celem szczegółowym Projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wojewodę jako partnera projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup komputerów/laptopów, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego), zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych) i zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

REKLAMA:


Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25. roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

Wojewoda mazowiecki zobowiązuje się do przekazania Samorządowi środki finansowe w łącznej kwocie 176 435zł. Środki będą pochodziły z dwóch źródeł: płatności ze środków europejskich w kwocie 148 699,42zł oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 27 735,58zł.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

powiatowy nepotyzm (, #IP ac8c7a317c) Odpowiedz

władza robi swoje , stołki obsadza rodziną, ostatni przykład starosta obsadził żoną stołek dyrektorski w szkole, Brawo

Górzno góra (, #IP c144c8b475) Odpowiedz

Sabak wie, jak sobie zapewnić fory w starostwie. I nie chodzi tylko o to, żeby do gabinetu starosty jak do siebie wchodzić. wilk syty i owca cała. A najbardziej ciesza się nauczyciele w dwójce, baba z wozu.....