Wiadomości z Garwolina

4,4 mln zł na inwestycje w gminie Wilga

Dodano:
garwolin - 4,4 mln zł na inwestycje w gminie Wilga

Władze gminy Wilga szacują, że do budżetu gminy wpłynie w tym roku 26 mln zł. Samorząd zamierza przeznaczyć na wydatki majątkowe 4.4 mln zł. Sprawdź najważniejsze inwestycje w 2021r.

Dochody budżetu gminy Wilga według planu mają wynieść 26.082.006 zł, w tym dochody bieżące w 25.884.773 zł, a dochody majątkowe 197.233 zł.

Największą część dochodów stanowią wpływy z programu „Rodzina” (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne) – 7.869.210,00zł. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej gmina szacuje na 7.281.440,00 zł. Subwencje z budżetu państwa to aż 7.662.430,00zł, w tym subwencja oświatowa 4.729.165,00zł.
Dochody z opłaty za gospodarki odpadami komunalnymi mają uzupełnić budżet gminy kwotą 1.897.000,00 zł

Radni w porozumieniu ze skarbnik i wójt gminy Wilga zaplanowali wydatki na kwotę 29.891.059.13zł, w tym wydatki bieżące 25.457.769,53zł, a majątkowe 4.433.289,60zł.

REKLAMA:


Najważniejsze inwestycje w 2021r.
Jedną z najważniejszych inwestycji w 2021r. rest rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowosci Celejów, gmina Wilga.

Planowane są też inwestycje drogowe jak: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cyganówka, przebudowa drogi gminnej nr 131306W w miejscowości Wicie o długości 0,960km

Sporą zmianą w gminie będzie umożliwienie mieszkańcom szerszego dostępu do internetu, dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu publicznych hotspotów.

W tym roku OSP Mariańskie porzecze będzie cieszyła się z nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Samorząd ma także w planach termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Kępie Celejowskiej, zakup pojazdu przystosowanego do osób niepełnosprawnych – Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, utworzenie Gminnego Żłobka w Mariańskim Porzeczu, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilga, modernizację boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wildze - etap I.

W ramach funduszu sołeckiego radni zaplanowali wydatki w wysokości 388.137,13zł.

Na zebraniach sołeckich mieszkańcy zgłosili potrzebę dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mariańskie Porzecze , remont dróg, modernizację oświetlenia i  doposażenie sprzętu strażackiego.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

osp (, #IP 5c9c3a1d66) Odpowiedz

To już pewne że OSP Mariańskie Porzecze dostanie dostanie samochód?? Jak tak to super!!!! Czy tylko zablokowali środki na samochód jak inne gminy??

Radny (, #IP c3fcc9e5c9) Odpowiedz

Jak będzie współpraca rady z Panią wójt to będzie dobrze.Niech radni wiedzą że swoim zachowaniem szkodzą mieszkańcom gminy.