KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Stodzewiu

Dodano:
garwolin - 60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Stodzewiu

W niedzielę 8 maja 2022 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Wydarzenie rozpoczęło się przejściem pododdziałów do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie, gdzie odbyła się uroczysta msza święta w intencji wszystkich strażaków. Następnie nastąpiło nadanie i poświęcenie sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew. Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz kanonik Włodzimierz Tendorf, po czym wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego druhna Albina Łubian odczytała akt nadania. Akt odebrał prezes OSP Stodzew druh Łukasz Matosek.
 Następnie dokonano przekazania sztandaru jednostce. Następnie Pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP zabrał głos, składając gratulacje z okazji 60-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew.

Dalsza część uroczystości kontynuowana była przy domu strażaka OSP Stodzew. Z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystości jubileuszu 60-lecia działalności społeczność gminy Parysów wspominała tych, którzy przyczynili się do utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew, tych, którzy przez wiele lat służyli w jej szeregach, niosąc pomoc i ratunek, a którzy odeszli już na wieczną służbę, minutą ciszy uczczono ich pamięć.

Następnie powitano przybyłych gości. Swoją obecnością na jubileuszu 60-lecia OSP Stodzew zaszczycili Maria Koc - senator RP, Teresa Wargocka - poseł na Sejm RP, Maciej Górski - poseł na Sejm RP, Dariusz Stopa - dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Siedlcach, Krzysztof Żochowski - radny województwa mazowieckiego, ksiądz Kazimierz Momont - kapelan Straży Pożarnej, ksiądz kanonik Włodzimierz Tendorf - proboszcz Parafii Parysów, ksiądz Piotr Łyczewski, druhna Albina Łubian - wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego, st. bryg. Krzysztof Tuszowski - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Mirosław Walicki - starosta powiatu garwolińskiego, Kazimierz Sionek - wiceprzewodniczący rady powiatu garwolińskiego, który jest Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Parysowie, Bożena Kwiatkowska - wójt gminy Parysów, Marek Bogusz - przewodniczący rady gminy Parysów wraz z radnymi, Bogumiła Nowosielska - zastępca wójta gminy Parysów, Elżbieta Woźniak-Sionek - asystentka Poseł Teresy Wargockiej, druh Ireneusz Błażejczyk - wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie, druh Przemysław Bogusz -wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie, druh Marek Bogusz komendant gminny związku OSP w Parysowie, druh Artur Woźniak - zastępca komendanta gminnego Związku OSP w Parysowie, Monika Woźniak - sołtys wsi Stodzew wraz z radą sołecką, orkiestra dęta z Borowia pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka, poczty sztandarowe oraz członkowie OSP Choiny, Kozłów, Wola Starogrodzka, Starowola, Łukówiec, Parysów, Borowie, Głosków, Starogród, rodziny strażaków, mieszkańcy wsi Stodzew oraz Gminy Parysów.

REKLAMA:


Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Janusz Bogusz, druh Ryszard Całka, druh Henryk Matosek, druh Zdzisław Matosek, druh Wacław Wiącek, druh Stanisław Trojanek. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Krzysztof Bogusz, druh Łukasz Matosek, druh Artur Wiącek, druh Marek Bogusz, druh Mariusz Szostak. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druh Michał Matosek, druh Kazimierz Woźniak, druh Tomasz Woźniak. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druh Mirosław Kot, druh Ireneusz Belka, druh Artur Chabrowski, druh Dariusz Piłka, druh Krystian Kot, druh Mateusz Belkiewicz, druh Daniel Woźniak, druh Arkadiusz Woźniak, druh Wojciech Zawadka, druh Michał Foryś. Odznakę za wysługę lat otrzymali: za 60 lat druh Jerzy Chabrowski, druh Władysław Szyszkowski, za 50 lat druh Eugeniusz Całka, druh Marian Król, druh Henryk Matosek, druh Józef Piętka, druh Wiktor Tobiasz, druh Wacław Wiącek, za 45 lat druh Janusz Bogusz, druh Jan Gajowniczek, druh Ryszard Całka, druh Zdzisław Matosek, druh Tadeusz Wiącek, druh Zdzisław Zając, za 25 lat druh Marek Bogusz, druh Kazimierz Woźniak, za 20 lat druh Krzysztof Bogusz, druh Łukasz Matosek, druh Artur Wiącek, druh Mariusz Szostak, za 15 lat druh Tomasz Woźniak, za 10 lat druh Ireneusz Belka, druh Mirosław Kot, druh Michał Matosek.
Z okazji jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Stodzew, Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował jednostkę Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia” za całokształt działalności oraz zasługi na rzecz Województwa Mazowieckiego. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił również najbardziej zasłużonych członków jednostki, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Wyróżnienia otrzymali druh Waldemar Belka, druh Zdzisław Matosek, druh Marek Bogusz, druh Ryszard Całka, druh Jan Wiącek druh Tadeusz Wiącek, druh Eugeniusz Całka, druh Jerzy Chabrowski, druh Janusz Bogusz. Medal oraz wyróżnienia wręczył Pan Dariusz Stopa Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatura w Siedlcach oraz Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy Parysów.

W podziękowaniu za wszelkiego rodzaju pomoc i wsparcie dla jednostek OSP oraz za docenianie pracy strażaków ochotników zostały wręczone pamiątkowe statuetki.
Na zakończenie głos zabrał druh Łukasz Matosek Prezes OSP Stodzew, dziękując wszystkim za przybycie i zaprosił do dalszego wspólnego świętowania.

Uroczystość prowadzili Wiktoria Piłka i Eryk Biernacki.

Tekst: OSP Parysów, zdjęcia Ewelina Piłka

Odwiedź nas na facebooku

Galeria 95

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.